Perla 59. Llengua i educació segons Sieberer

Imatge Principal: Cartell Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya, un centre escolar fundat a Barcelona durant el Govern de la Generalitat Republicana (1932-1933), el 3 de febrer de 1932, impulsat pel llavors conseller de Cultura Ventura Gassol. La seu era al Palau del Governador del Parc de la Ciutadella i el director en fou Josep Estalella i Graells.

Ordeno y mando

Quan, a les acaballes del 2020 i passats  42 anys de vigència de la Constitució de 1978, es difon l’existència d’unes cartes amb idees d’extermini adreçades al rei, aquest novembre, per un important nombre de militars ja jubilats, que tingueren comandaments rellevants no ja a la dictadura franquista sinó les darreres dècades, fa pensar en quina formació, quina actitud, quins valors, quins models, van poder inculcar o implantar  en els seus llocs de responsabilitat i de comandament.

Llegir les expressions publicades, que han quedat recollides també a través de grups de Whatsapp més col·loquials si es vol,  palesa  que una part de la societat militar enyora, defensa, admira i respecta l’obra de Franco i per tant, es posicionen clarament  contra un sistema sorgit de les urnes.

Empeltats del model franquista del ordeno y mando desautoritzen i es mostren partidaris de fer caure un Govern format després d’un determinat resultat electoral que no els agrada i que desacrediten.  Voldrien  del  monarca un: ¡¡Deme una orden!! , disposats a repetir  “las maniobras del 36”, el cop d’Estat militar contra el règim legal de la  2a República. Es llegeix que lloaven el cop d’Estat de 1923, del també militar Primo de Rivera, com el de 1936 elogiant la del irrepetible, referit a Franco, que trajeron paz y prosperidad a España”. Altres frases recollides apunten que:

“alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal)… no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de …” o defensen aspectes com: ”No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones, No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe…Tal y como está la situación la única forma de atajarla es extirpando el cáncer”, amb al·lusions repetides contra  els  perpetus mals de la pàtria com són, a parer seu el: “gobierno social-comunista, apoyado por filo etarras e independentistas, que ponen en riesgo la cohesión nacional y amenazan la unidad de España”.

Llegir-ho ens fa basarda i ens retorna a unes ombres o petjades d’un temps passat, on s’havia proposat, a manera de metàfora, d’emprar un castic bíblic,  com escrivia  el metge i periodista Victor Ruiz Albéniz,  amb el pseudònim de Tebib Arrumi (el médico cristiano). Essent el cronista oficial de les “hazañas” de Franco, des de la seva època africana, aconsellà, en ocupar Barcelona (1939), extirpar amb un termocauterio els ideals del nacionalisme català, entès, jutjat i qualificat sempre com a separatisme.

Imatge 1: Franco i Tebib Arrumi, pseudònim de Víctor Ruiz Albéniz, avi de José Mª Ruiz-Gallardón, cronista del franquisme i de “¡Asturias por España”, 1939. Font: https://elblogdeacebedo.blogspot.com/

Avui en dia, a Alemanya, Itàlia i Àustria,  que varen viure dins d’uns règims totalitaris i feixistes, amb líders com Hitler, Mussolini i Dollfuss, admetrien també que membres que han format part dels respectius exèrcits, dins un sistema democràtic, manifestessin i defensessin, actualment, opinions feixistes com aquestes? No és una situació que evidencia els “peatges” resultants d’una transició sense depuracions?

Una visió austríaca de Sieberer

No podem saber la mirada d’avui de l’austríac Anton Sieberer, autor de Katalonien ­gegen Kastilien (Catalunya contra Castella),  al qual dedicàrem les Perles 50. “Katalolien gegen Kastilien…”, 51. “España frente a Cataluña…,  52. “Errors i prejudicis antics…Aquestes tres Perles recullen bona part del seu argumentari, on destriava amb mirada estrangera, curiosa i profunda, les relacions problemàtiques entre les societats espanyola i catalana  al llarg del temps, en especial sobre aquells  esperançadors i també convulsos anys 30, del segle passat. No està de més recordar  que  Vicens Vives  considerà que en pàgines escrites per Sieberer s’hi trobava la millor interpretació del moviment catalanista, ja que analitzà a manera d’una catalogació raonada diferents aspectes de les relacions i tensions entre “Katalonien i Kastilien”, avui diríem “Catalunya i Espanya”.

En continuem recollint retalls en l’edició en castellà que, amb algunes modificacions, en va fer Jordi Arquer el 1944 a Mèxic i que va publicar amb el títol España frente a Cataluña.

La qüestió lingüística segons Sieberer

En l’apartat 16 Sieberer es dedicava a descriure: La lucha por el idioma. Expressava:

”La lengua catalana no es soberana en su propio país. Hace 50 años era aún la cenicienta, buena nada más para unos groseros. Actualmente ha reconquistado dignidad y prestigio, pero queda no obstante mucho por hacer para reintegrarla en la plenitud de sus derechos.”

Els motius són ben coneguts des del Decret de Nova Planta de 1714, on Felip V invocant el dret de conquista excloïa la llengua catalana atès que:

Las causas de la Real audiencia se substanciaran en lengua castellana para ir borrando en cuanto se pueda aquel idioma materno, de nación tan rebelde…”… i seguirien moltes més disposicions en aquest sentit, encara que  massa vegades s’hagi negat, com recordàvem a la Perla 9, afirmant  de forma més que capciosa Nunca fue nuestra lengua de imposición”.

Reunim cronològicament una petita mostra, significativa i diversa, d’algunes de les moltes disposicions governamentals que ho desmenteixen al llarg del temps:

 • 1780- s’obliga a totes les escoles a ensenyar segons la Real Academia de la Lengua Española.
 • 1838- prohibeixen que els epitafis dels cementiris s’escriguin en català.
 • 1867- prohibició que les obres de teatre s’escriguin, “només “, en els dialectes de les províncies d’Espanya.
 • 1898- La Direcció General de Correus prohibeix parlar per telèfon en català.
 • 1902- Decret Romanones en què s’obliga que l’ensenyament escolar sigui en castellà.
 • 1924- La dictadura de Primo de Rivera fa un decret per sancionar a tots els mestres que utilitzin el català.

Anton Sieberer va escriure, segons la traducció de Jordi Arquer:

En el siglo XIX, Cataluña era un país bilingüe. (…) las funciones superiores eran reservadas a un idioma extranjero, (lo que) significa para un pueblo un debilitamiento extraordinario de sus propias fuerzas. (…) ¡Con que dificultades tropieza un pueblo para elevarse a grandes alturas, cuando no puede servirse ya de su lengua materna como medio de expresión intelectual! ¡Qué desigualdad fatal de condiciones en la competencia con otras naciones! (…) No es que los catalanes rehúsen aprender lenguas extranjeras. Todo lo contrario: en Barcelona el estudio de idiomas está más en boga que en ninguna otra ciudad española.

Hacer del catalán la lengua familiar y de escuela, la lengua de los tribunales y del vasto engranaje oficial, de las ordenanzas públicas, de los diarios, de la vida mercantil, de los libros, del arte y la ciencia, es el objetivo de los catalanistas. El catalanismo podría renunciar a todo el resto, pero, abandonar la lucha por el idioma sería renegar de sí mismo.

Un pueblo que pierde su idioma deja de ser un pueblo, puesto que pierde su más poderoso medio de comunicación y su natural delimitación. Para los catalanes su idioma es la llave de todas sus reivindicaciones nacionales (…) los centralistas españoles por su lado no muestran ningún deseo de dejar sobre esta cuestión, el campo libre al adversario (…)

Nosotros no ganamos nada con una publicación en lengua castellana, me aseguran los profesores catalanes ¿Cuántos lectores reciben aun las revistas españolas? (…)  Las revistas francesas dominan el mercado.

La ciencia española no se encuentra a altura tal, que la joven ciencia catalana pueda experimentar el prurito de marchar tras sus pasos. Si Madrid se ha convertido en el centro científico del país, esto no es en modo alguno el resultado del juego de las fuerzas naturales. Se ha levantado allí un centro con biberón, por la voluntad suprema del Gobierno. El presupuesto de la Universidad de Madrid es nueve veces más elevado que el de la Universidad de Barcelona, es decir que la primera tiene nueve veces más dinero del Estado a su disposición para laboratorios, clínicas y bibliotecas.

Si los fondos públicos faltan para sostener las publicaciones científicas en Cataluña, se encuentran proveedores de fondos privados, patriotas, que no tienen miedo de dar grandes sumas para que se puedan editar libros escritos en catalán. Esos mecenas tienen para la vida científica catalana una importancia preponderante.

(…) desde los comienzos del catalanismo la controversia no se ha apagado entre los que pretenden que el catalán es un idioma y los que ven en él un dialecto. (…) idioma o dialecto, se ha convertido en la bandera y la consigna de dos ejércitos enemigos.

(…) Muy pocos de los que disputan para saber si el catalán es un dialecto o un idioma, saben decir donde se encuentra la frontera entre uno y otro; aunque la cuestión ha sido resuelta desde hace mucho tiempo en favor de los catalanes en el Fórum de la Filología, el 90% de los castellanos pretenden firmemente y a pesar de todo que el catalán no es más que un dialecto”.

Com a lingüista que era professionalment, Sieberer feia referencies elogioses a les tasques desenvolupades per l’Institut d’Estudis Catalans, Pompeu Fabra o  l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana”.

La qüestió lingüística segons l’ABC el 2020

La controvèrsia sobre la llengua o les llengües ha estat una constant al llarg dels darrers segles, com s’evidencia en diferents discursos o escrits. Reclamar més reconeixement a la llengua pròpia genera, en moltes ocasions, un determinat rebuig i lamentacions, com s’ha evidenciat en alguns mitjans de comunicació  madrilenys.

A l’ABC es llegia, el 4 de novembre de 2020: ”El mismo día en que el Gobierno logró el aval del Congreso a los Presupuestos Generales del Estado, con los votos de ERC y de EH Bildu, Unidas Podemos suscribió ayer una iniciativa para extender el uso de las lenguas cooficiales, frente a la imposición legal del castellano.(…) El paso emprendido  ayer se plasmó en una proposición no de ley (…) supone una declaración de intenciones–, con la que se quiere instar al Gobierno a que se utilicen el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano en las Cortes Generales, la Justicia, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y RTVE «con independencia de la ubicación geográfica» en que se hallen. En definitiva, extrapolar el uso regional de estas lenguas cooficiales a las más altas instituciones del Estado, igualándolas con el castellano, lengua común de todos los españoles (…).Los firmantes también exigen un paso al frente para obligar a los funcionarios que presten sus servicios en autonomías con lengua cooficial a desenvolverse a la perfección en el idioma propio de la región. (…) La izquierda radical y el nacionalismo reclaman que las lenguas cooficiales gocen del mismo «reconocimiento» que el castellano, no solo en el territorio nacional, sino en el ámbito internacional.”

El que seria la normalitat per a uns, per altres és encara, després de 300 anys, anomalia.

L’educació a Catalunya segons Sieberer en la dècada del 1930

En l’apartat 17, es fa evident que Sieberer trepitjà el terreny i que es va assessorar i en va treure un seguit de conclusions que concretà en: ”Nuevos métodos e ideas de la instrucción pública en Barcelona”. Hi recollia bona part dels avenços assolits en el món educatiu, des de la Mancomunitat (amb la interrupció de la dictadura de Primo de Rivera) fins a  la República.

Amb la Mancomunitat (1914-1923/25), els principis de l’anomenada “Escola Nova” havien deixat petjada i posteriorment s’assumirien en l’etapa  republicana. Es renovaren els temaris i es pretenia que els educats fossin ciutadans amb capacitat de raonar i de pensar. Entenien que invertir en educació  era bàsic. Aquesta havia de ser obligatòria, gratuïta i laica. Defensaven que calia modernitzar el país i assentar-hi una societat on l’home i la dona hi participessin democràticament. L’aplicació dels nous models no va ser fàcil i, a Catalunya, amb l’Estatut del 32 aprovat  s’establí una doble xarxa educativa: la de l’Estat i la de la Generalitat, amb un condicionant important, les noves escoles impulsades des de la Generalitat no rebrien dotació econòmica de l’Estat, sinó que el finançament  hauria de sortir del seu propi pressupost. Cal recordar  que l’Ajuntament de Barcelona gestionaria a través del Patronat Escolar una vintena de centres, alguns dels quals Sieberer visità i el que hi va trobar el feu opinar que determinades escoles de Catalunya la convertien en  una de les zones  capdavanteres  pel que feia a la pedagogia europea. Argumentava:

En toda disputa nacional, en todo conflicto entre el estado y una minoría, la escuela juega un papel preponderante. (…) en las escuelas públicas de Cataluña el castellano ha sido en todos los tiempos la lengua de enseñanza (…) Solamente, después de la caída de la monarquía (…) las reivindicaciones de los catalanes fueron un hecho, se decretó que en todas las escuelas del Estado en Cataluña se enseñaría tres días de la semana en castellano y tres días en catalán. El catalán sólo fue autorizado para lengua exclusiva para la enseñanza en los primeros años escolares, es decir, para los niños de cuatro a seis años. Esta solución bastarda no satisfacía ni a los castellanos ni a los catalanes…En el futuro ¿será el catalán o el castellano el que prevalecerá?”

Anotava també: ”la población, por razones de nacionalidad y de idioma, es hostil a la escuela del Estado, las escuelas privadas reciben un fuerte impulso. Más que ningún otro país. España es el país de la escuela privada, en virtud que hasta muy recientemente el Estado consagraba poca atención a la instrucción pública (…) la enseñanza religiosa adquirió una importancia preponderante. (…) la enseñanza en las escuelas religiosas era muy superior en extensión y en calidad a la enseñanza de las escuelas del Estado. Existían, además en Cataluña escuelas privadas, cuyo número había aumentado estos últimos años y en las cuales la enseñanza se daba en catalán; éstas debían su existencia al hecho de que los padres que deseaban educar a sus hijos en catalán, no tenían más que este medio a su disposición. En las escuelas de los clérigos, la enseñanza se da en castellano.

A comienzos de siglo la instrucción pública española estaba en un estado difícil de imaginar. El catalanismo, una vez llegado al poder y devenido influyente, no se encontró, pues, ante la tarea de catalanizar escuelas ya existentes, sino que se trataba más bien de fundar escuelas públicas en número suficiente.

Solamente en 1908 los catalanes abordaron por primera vez de una manera enérgica el problema de la miseria de la enseñanza. El presupuesto de la ciudad de Barcelona preveía la construcción de numerosas escuelas públicas modernas y descubría la indigencia de la enseñanza oficial (…) ese presupuesto fue tirado al cesto (…)  por el veto del alcalde nombrado por el gobierno español… esta pugna dura años (…) Y es solamente bajo la Mancomunidad creada en 1914 cuando grandes escuelas, cerca de una docena, durante tanto tiempo deseadas, fueron construidas. Apenas los edificios estaban terminados, cuando vino, en 1923, la dictadura de Primo de Rivera. Durante siete años estas soberbias construcciones quedaron inutilizadas. La dictadura mostraba más ambición en tender carreteras que en abrir escuelas (…) Actualmente los “Grupos escolares” -este es el nombre que se les ha dado…- reúnen alrededor de la cuarta parte de la juventud de Barcelona. Una segunda cuarta parte frecuenta las llamadas “escuelas unitarias” (seria l’equivalent a: un mestre, un pis i una classe, que podia  tenir entre 50 i 100 alumnes d’edats diferents…) el estado alquila un departamento en una casa particular, instala en la vivienda al maestro, crea una pared medianera en dos habitáculos, en la otra la clase, un modesto sueldo, y una pequeña suma anual para compra del material necesario y la escuela está lista para funcionar. (…)

El principio fundamental de las nuevas escuelas es la más completa independencia de cada una de ellas, (…) experiencia atrevida y revolucionaria, alabada por unos y condenada por otros. Un habitante de la Europa central, acostumbrado a las minuciosas ordenanzas, mira la independencia y la libertad de acción de las escuelas de Barcelona con ojos muy diferentes de los de un español. En Barcelona esta autonomía no sorprende, lo que es bueno para la futura prosperidad de la escuela, puesto que todo aquello que no se inserta dentro del cuadro y del ritmo habitual de vida, produce enemigos.

Cada escuela tiene la facultad de organizar o no las clases infantiles según el sistema Montessori (…) el maestro puede según su parecer, agrupar o no la enseñanza total en torno de un tema único. La libertad va tan lejos que yo he encontrado una escuela en la que el director, para hacer un ensayo bajo su responsabilidad, había introducido en las clases superiores el sistema de profesores especiales para cada rama, mientras que en general, incluso en las clases de 13 y 14 años, un solo maestro enseña a toda la clase. Se oye decir aquí por todas partes que lo mejor del hombre es su iniciativa personal y que, si se le destruye, ningún trabajo puede prosperar. Además, la libertad de trabajo a base de la propia voluntad y las propias ideas debe ser conservada a cada uno. Al director, al maestro y al niño. (…) desde este punto de vista no existe, pues, ninguna diferencia entre la escuela de 1900 y la escuela actual. El maestro de la escuela unitaria, dentro de un sombrío agujero, no tiene menos libertad personal en relación con las autoridades que el maestro de la escuela moderna espaciosa e higiénica.

(…) La administración municipal de Barcelona paga a los maestros que enseñan en las nuevas escuelas comunales una asignación importante, además del sueldo oficial. De esta manera estas plazas son muy buscadas, y la municipalidad tiene la posibilidad de buscar a los mejores maestros. (…) reina en las nuevas escuelas una atmósfera de abnegación pedagógica y de ardor en el trabajo que debe producir inevitablemente buenos resultados (…)

La gran mayoría de las escuelas solo funcionan desde 1931 o 1932, y la conciencia de poseer finalmente después de largos años de humillación,  escuelas que pueden rivalizar con las de otros países europeos, da ánimo para entregarse a un trabajo abnegado y asiduo. Cada maestro rehúsa admitir que él sea discípulo de algún pedagogo (…) el nombre que más se pronunciaba era Decroly (…), me han asegurado que no tendría ningún sentido el adoptar por completo un método extranjero,  (…) los niños catalanes soportan, por ejemplo, en las clases inferiores un ritmo mucho más acelerado que aquel a que se pueden adaptar los niños suizos o belgas. A los 14 años ellos estarán tal vez en el mismo punto que los alumnos de otros países, pero entre los 5 y los 10 ellos parecen, comparados con sus camaradas de la misma edad de los países del norte, precoces. Se trata tan solo de una precocidad intelectual, puesto que físicamente los niños españoles son mucho más frágiles que los chicos alemanes de uno y otro sexo, (…) Aquí no hay fetichismos de método. Aquel que no sea educador por vocación enseñará mal con los mejores métodos (….) el anti dogmatismo está en camino de convertir-se en dogma (…) la gran pasión de los niños y  niñas españoles es el dibujo (…) los niños catalanes están relativamente bien dotados para la expresión artística (…) He visitado una docena de escuelas y de ver gran número de clases en las horas de trabajo, jamás he encontrado ruido u desorden (…) La educación con vistas a un sentido de responsabilidad tan desarrollado y de una tal disciplina en el trabajo, sin extraño estímulo pasa por una de las tareas principales de la educación escolar. (…) el número de paseos y de excursiones instructivas es grande (…) lecciones de trabajo libremente elegido (…) las nuevas escuelas de Barcelona funcionan bajo el signo de la coeducación. Entre los países de Europa, España es ciertamente el que tiene la moral sexual más severa, tanto en la teoría como en la práctica. Resulta pues que la enseñanza mixta es una innovación más bien atrevida de lo que nosotros podemos concebir”.

Sieberer mencionava també a l’Escola del Bosc i l’Escola del Parc del Guinardó que tenien vegetació al voltant i la possibilitat d’explicar lliçons a l’aire lliure. En aquestes escoles confluien dos moviments aleshores en boga: l’higienisme -que tenia cura de la salut i l’educació física- i la pedagogia activa de l’Escola nova, que atenia la seva salut cultural, intel·lectual i social, amb teories i pràctiques que s’enfrontaven radicalment als postulats pedagògics tradicionals de la vella escola. Sieberer hi asseverava: ”La nueva escuela es laica.” Detallava que a Sarrià “cada día muy de mañana, numerosos autobuses llenos de escolares abandonan el centro de la ciudad para dirigirse…” a  les escoles de Jesuïtes, Escolapis o Maristes.

Barcelona i el catalanisme

L’apartat 18, portava aquest encapçalament: Barcelona y la obra civilizadora el catalanismo. En aquest contraposava parers divergents entre les dues capitals Barcelona i Madrid, assenyalant: ”No se puede uno imaginar el catalanismo sin Barcelona. I recordava que Prat de la Riba havia escrit, el 1905, quan era membre de la Diputació de Barcelona, quina mena de país volia:

 “España tendrá una ciudad llena de ideales sublimes, de fuerzas y riquezas naturales, a la cual solo le falta la consagración política para ser una de las principales ciudades del mundo, capaz de iluminar a un gran pueblo”.

L’observador austríac esmentava les desavinences i contrastos entre capitalitat i províncies, exposava:

Qué responden los castellanos? Cualquiera que tenga verdaderamente necesidades intelectuales solamente puede vivir en Madrid. Para él, la atmósfera de Barcelona es insoportable a la larga. Cualquiera que se dedique a estudios científicos solo puede hacerlo con éxito  en Madrid pues es solamente allí donde tiene todos los recursos a su disposición. ¿Dónde existe un segundo Prado?.

Pel que fa a l’obra civilitzadora del catalanisme valorava, com a lingüista, la   tasca desenvolupa per l’Institut d’Estudis Catalans, o l’Escola Normal, i també la Universitat Industrial o la Junta de Museus. Així mateix lloava, i potser havia captat que a Madrid no consideraven prou: “El non plus ultra  de los museos catalanes es el Museo de Arte Catalán (avui MNAC),  especialmente por la sección consagrada a la arquitectura y a los frescos románicos, ese Museo va a la cabeza de los museos europeos, en cuanto a la presentación y distribución  de las salas”.

Dedicava una especial atenció als esforços i entrega fets per persones o entitats privades, al marge del finançament públic, com la “Fundació Patxot” (Perla 39: Exiliats perseguits, exiliats compromesos), o les publicacions impulsades per Francesc Cambó per “alentar la ciencia catalana”. Recordava,  també, l’actuació de “La iglesia católica y en particular los conventos se cuentan también entre los que alientan los escritos catalanes.”

El llibre d’Anton Sieberer, ara, en català

El llibre d’Anton Sieberer, ara, es pot trobar en una versió en català Catalunya contra Castella. La problemàtica de la política interior espanyola de Pórtic edicions, 2020, 336 pàgines, amb una excel·lent introducció de Joan Esculies i traduït per Ramon Monton Lara. L’extensa i detallada introducció de Joan Esculies emmarca la vida, les activitats i el pensament de Sieberer i a més anotava que les reflexions d’aquest austríac es poden considerar una “carta als catalans i als espanyols actuals”,  tot i estar escrita 84 anys enrere. També destaca les quatre versions de l’obra:

 • Katalonien gegen Kastilien: zur innepolitischen, problematik Spaniens, 1936 (Catalunya contra Castella: la problemàtica de la política interior espanyola).
 • Spanien gegen, Spanien, 1937 (Espanya contra Espanya, ja era tota una, declaració d’intencions)
 • Espagne contre Espagne, a l’editorial J. H. Jeheber. Sieberer, encara, hi va incorporar un novè capítol sobre la guerra, amb el qual la cobria fins a l’inici de maig de 1937.
 • España frente a Cataluña, 1944, Traduïda i esporgada per Jordi Arquer, a partir de la versió francesa.

A la contraportada de l’edició en català del 2020, podem llegir:

Catalunya contra Castella va tenir recorregut i influència en l’àmbit internacional i en els cercles de l’exili, especialment a partir de l’edició en castellà que, amb algunes modificacions, en va fer l’exdirigent del POUM Jordi Arquer el 1944 a Mèxic i que va publicar amb el títol España frente a Cataluña. I constitueix un aportació important, en allò que plau i en allò que incomoda, per comprendre com operen encara avui els ressorts psicològics d’una part gens menyspreable de la nostra societat.

Podeu llegir un fragment de la introducció de Joan Esculies aquí.

Imatge 7: Portada de “Catalunya contra Castella” d’Anton Sieberer. Introducció de Joan Esculies, 2020

Imatge

Perla 53. Un altre debat lingüístic. Narcís Oller versus Pérez Galdós

Imatge principal: Sortida del Liceu de Romà Ribera i Cirera (Barcelona, 1848-1935), vers 1913, conservat al Museu de Montserrat.

Dos escriptors realistes

Vargas Llosa, a El País del 19 d’abril de 2020, en plena fase de confinament pel Covid-19, va publicar un article  titulat: “En favor de Pérez Galdós”, on  afirmava que:

“El autor de Fortunata y Jacinta fue el mayor escritor español del siglo XIX. Era un hombre civil y liberal que al narrar un período neurálgico de la historia de España se esforzó en hacerlo con imparcialidad.”

Perla 53 Benito Pérez galdós

Imatge 1. Retrato de Benito Pérez Galdós de Joaquín Sorolla. Original en la Casa-Museo Pérez Galdós (Cabildo de Gran Canaria).

Aquests comentaris elogiosos sobre l’escriptor canari recorden també una polèmica sobre la qüestió catalana recollida en la correspondència epistolar mantinguda entre els novel·listes Benito Pérez Galdós (1843-1920) i Narcís  Oller  (1846-1930) al llarg d’uns 30 anys que van mantenir fins a 1915. En ella es capta que  l’escriptor canari, assentat ben aviat a Madrid, li resultà difícil, per no dir impossible, d’entendre, acceptar i assumir l’actitud d’Oller d’escriure en la seva pròpia llengua. La llengua catalana no era “apropiada” per escriure novel·les per un “liberal” com ell. Aquesta incomprensió o discrepància ha existit en  molts dels “diàlegs peninsulars”. A Pérez Galdós, tal vegada, li venia a la memòria  una persona interessada en la història com era el seu cas, Antonio Alcalà Galiano (un polític liberal) i que a les Corts Espanyoles de 1835  assenyalava: 

Uno de los objetivos principales que nos debemos proponer nosotros es hacer a la nación española una nación, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora”. 

Aquesta era l’aposta liberal, tot i que el liberalisme és una doctrina o sistema que defensa les llibertats polítiques i econòmiques. La seva proposta es basava, doncs, en acceptar només l’existència d’una nació, i aquesta havia d’anar acompanyada només d’una llengua.

Maria Lourdes Acosta González ha estudiat la correspondència entre Pérez Galdós i Narcís Oller. En total són 54 cartes epistolars i les 4 o 5 targetes de visita manuscrites conservades per ambdós escriptors. Les cartes rebudes per Narcís Oller són a l’Hemeroteca de Barcelona i les rebudes per Galdós al seu Museu de Las Palmas de Gran Canaria. La polémica sobre la cuestión nacionalista catalana, en la correspondencia epistolar, entre Narcís Oller y Benito Pérez Galdós

Perla 53 Ramon_Casas_-_MNAC-_Narcís_Oller-_027563-D_006549

Imatge 2. Narcís Oller vist per Ramon Casas (MNAC).

Dues novel·les, dues ciutats i dues nacions 

Antonio Arroyo Almaraz ha estudiat a “Benito Pérez Galdós y Narcís Oller: Formulación y percepción narrativas de la ciudad” dues de les seves principals novel·les: Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós i La febre d’or de Narcís Oller, obres que aglutinen allò primordial de la trajectòria literària de cada escriptor. 

Trobem  algunes coincidències generacionals entre els dos escriptors pel que fa a formació ja que estudiaren dret, pel que fa al moviment literari s’identificaren inicialment, amb el mateix corrent literari, el realisme, i estigueren  influenciats per Émile Zola. Ara bé, no visqueren en la mateixa ciutat, ni en el mateix context polític i social. Van viure en entorns ben diferents. Pérez  Galdós al Madrid capitalí i cortesà, Oller a la  Barcelona modernista i industrial. Els dos com a bons realistes  retrataren el que veieren, escoltaren i observaren en aquelles ciutats on l’estructura política, administrativa, arquitectònica, social i laboral eren prou diferenciades en aquells anys. Les obres Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós i La febre d’or de Narcís Oller, essent les dues expressió d’una realitat viscuda, mostren que els contextos, els ambients, els protagonistes o  els interessos eren ben diferenciats. En la primera es capta un costumisme marcat per oligarquies i pel “pueblo llano”, en canvi a l’obra de Narcís Oller predomina la burgesia, l’especulació a la borsa i el món industrial. En l’àmbit polític Pérez Galdós  arribà a ser diputat amb els liberals  durant tres legislatures, dins aquell sistema farcit de les moltes trampes electorals que  caracteritzaren  la Restauració canovista. 

Els dos  s’involucraren en voler explicar i narrar  també determinats fets històrics. Els  “Episodios Nacionales” (46 temes recollits  en 5 sèries publicades entre 1872 i 1912) de Pérez  Galdós  van ser  molt coneguts: ”Trafalgar, Zaragoza, Gerona, El terror de 1824, Zumalacárregui, Narváez, España sin rey…” abasten aspectes de la història d’Espanya des de 1805 a 1875. Arribaren a ser molt considerats i tingueren una gran influència en generacions posteriors, car foren  llegits i comentats a multitud d’escolars per fer-los reviure una visió  històrica i heroica d’Espanya. Els Episodios avui són considerats una història anecdòtica o novel·lada. Esmentem uns exemples, Pérez Galdós confessa  a “Zaragoza” (escrita al 1874): 

Lo que no ha pasado ni pasará es la idea de la nacionalidad de España (…) cuando otros pueblos sucumbían, ella defiende su derecho (…) sacrificando su propia sangre (…) como consagraban los mártires en el circo la idea cristiana. El resultado es que España, depreciada injustamente en el Congreso de Viena (…) no ha puesto en duda la continuidad de su nacionalidad (…) pero su permanencia nacional está y estará siempre asegurada”. 

Les  referències a la pàtria són freqüents i resulta significatiu que en la seva narració el personatge que “no tiene en su alma ni chispa de patriotismo”, no sigui de llinatge aragonès i a més sigui un avar i usurer  (jueu d’origen mallorquí). Als bitllets verds de 1.000 pessetes de 1979, després de la Constitució del 1978, el recordaven i n’agafaren el final d’una reflexió  que es troba en el capítol XXIX: 

“¿Zaragoza se rendirá? (…). La reducirán a polvo (…) caerán sus cien templos, su suelo abriráse vomitando llamas (…) caerán las tejas al fondo de los pozos, pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde”.

Perla 53 Portada_de__Zaragoza__de_Pérez_Galdós,_edición_de_1901

Imatge 3. Portada del llibre Zaragoza, Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, 1901

Narcís Oller, en canvi, visqué des de Barcelona la incidència de la revolució industrial i reflectiria  una societat ben diferent de la que narrava Pérez  Galdós. Un exemple clar és  La febre d’or, una novel·la extensa i complexa en tres volums (1890-1892)  que retrata   sobretot la dinàmica Barcelona de 1880 al 1882, amb contrastos vitals entre enriquiments i ruïna, centrada en bona part en la Barcelona del Liceu i de les especulacions borsàries amb les seves  pujades i baixades entre la febre borsària de principis dels anys vuitanta i l’Exposició Universal de 1888.

Perla 53 La_febre_d'or_de_Narcís_Oller

Imatge 5. Portada de La febre d’or. Novela de costums del nostre temps, de Narcís Oller, Barcelona: La Ilustració Catalana, 1890.

A més d’aquestes contradiccions cal no oblidar que Pérez  Galdós escrivia en castellà o en la lengua española regulada o normalitzada  en el regnat  de Felip V a través de la Real Academia Española que ben aviat (1726-1739) tingué enllestit el primer diccionari que constava de  6 volums.  A moltes de les  escoles del país ens ho  recordaven anys enrere i, al mateix temps, ens  feien repetir i aprendre tres paraules que senyalaven la seva funció: 1.”limpia” (elimina determinades paraules). 2.  “fija” (quina és la forma  correcte) i 3.“da esplendor” (valida i avala). 

Perla 53 Limpia,_Fija_y_Da_Esplendor_Detalle_Grabado_Lema_Real_Academia_Española_de_la_Lengua_-_AHG

Imatge 6. Lema de la Real Academia de la Lengua Española en 1737. Compartido un consultado por J. Javier García A.

En canvi Oller no va tenir al darrera una institució similar  pel que fa al reconeixements de la seva llengua en molt bona part de la seva vida,  ja que el català  no comptava encara amb una institució similar reguladora de qüestions ortogràfiques i gramaticals. El projecte per a normalitzar  lingüísticament el català s’anirà configurant lentament. 

Amb la restauració dels Jocs Florals (1859) es va fer evident la necessitat d’establir unes normes gramaticals. Hi hagueren diferents projectes, i fou en  “El  Primer Congrés Internacional de Llengua Catalana” de 1906 quan  agafà empenta  i, sobretot, quan Prat de la Riba des de la Diputació de Barcelona (1913) cridà Pompeu Fabra per dirigir el projecte de normalització lingüística des de l’Institut d’Estudis Catalans (iniciativa rebuda amb menyspreu, no acceptació  i crispació per part de determinades  personalitats, entitats o premsa    com ja vam veure a la Perla 28). El 1917 es completa   el diccionari ortogràfic promogut  per la Mancomunitat, que n’impulsà el seu ús en llur àmbit administratiu.  Alguns escriptors com Caterina Albert o Narcís Oller en mostraren el seu desacord. 

Perla 53 Congres_catala1

Imatge 7. Inauguració del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona, 1906 )

És a dir, Pérez Galdós va  escriure en una llengua  d’Estat, protegida i normalitzada i  Narcís Oller en una llengua que vivia un difícil procés de normalització, ja que no hi havia hagut cap estructura política amb capacitat per fer-ho. Els diccionaris “oficials” respectius de les dues llengües es portaven més de 190 anys! I en un hi havia un Estat al darrera i a l’altra  només una Mancomunitat.

Pérez Galdós, el 8 de desembre de 1884, s’adreçava a Oller demanant-li que no utilitzés el català en les seves novel·les, ja que era més convenient, pertinent i útil  utilitzar el castellà  si volia aconseguir un reconeixement, i aconsellava també que les seves accions  no passessin a Catalunya:

”Yo no quiero aburrir a V. más que la longitud de mi epístola. Lo que sí le diré es que es tontísimo que V. escriba en catalán. Ya se irán Vds. curando de la manía del catalanismo y de la Renaixença. Y si es preciso, por motivos que no alcanzo, que el catalán viva como lengua literaria, deje V. a los poetas que se encarguen de esto. La novela debe escribirse en el lenguaje que pueda ser entendido por mayor número de gente. Los poetas que escriben para sí mismos déjeles V. con su manía y véngase con nosotros. Le recibiremos a V. en el recinto de nuestro Diccionario con los brazos abiertos.” 

Aquí no hi va haver coincidència.

Narcís Oller no va a trigar  a respondre, segurament sorprès i dolgut per la incomprensió vers la seva llengua i per l’assimilisme que aconsellava. Li  va exposar  amb claredat  quin era el seu  pensament, la seva actitud  i el seu compromís  al respecte. 

“No amigo Galdós, no es exclusivismo, ni provincialismo, ni separatismo, ni otro ogro cualquiera de los terminados en -ismo que pueda inventarse algún vecino de la corte tratando de los platónicos poetas del Pélago que él no conoce, pero Vd. sí, lo que me hace escribir en catalán. Es algo muy superior, mucho más invencible que el pueril afán de mostrar al orbe mis preferencias por Cataluña que no niego, pero que podría tener del mismo modo y aun alardear de ellas escribiendo en romance. 

Escribo la novela en catalán porque vivo en Cataluña, copio costumbres y paisajes catalanes y catalanes son los tipos que retrato, en catalán los oigo producirse cada día, a todas horas, como Vd. sabe que hablamos aquí. No puede Vd. imaginar efecto más falso y ridículo del que me causaría a mi hacerlos dialogar en otra lengua, ni puedo ponderarle tampoco la dificultad con que tropezaría para hallar en paleta castellana cuando pinto, los colores que me son familiares de la catalana. …”.

L’any següent, Pérez Galdós insistia en el seu judici d’entendre la llengua catalana com una llengua menor i inapropiada i aconsellava a Narcís Oller usar la llengua dels déus, a més, feia els comentaris habituals en determinats sectors sobre les demandes proteccionistes fetes pels industrials catalans: 

“No puede figurarse el desconsuelo que siento al ver un novelista de sus dotes, realmente excepcionales, escribiendo en lengua distinta del español, que es, no lo dude, la lengua de las lenguas y no venga con la sofistería de que solo siente en catalán. Yo no lo creo: no puedo creer tal cosa (…) La admiración que siento por Ud. es bastante grande para hacerme desafiar las asperezas de una lengua cuyas bellezas no entiendo y cuya resurrección como lengua literaria no me explico. (…)  El castellano es la lengua de los dioses (…) El catalán, por lo poco que yo entiendo de él, no tiene construcción propia… La sintaxis, la construcción son las nuestras. No difieren más que en las palabras, cuya tosquedad y dureza hiere el oído. Por eso es tan fácil la traducción. Es como arrancar un disfraz que sólo está sujeto por un hilo. Yo leo la prosa de Ud. veo en ella un castellano, pero con palabras catalanas. Es como un hombre blanco que se ha teñido de betún para parecer negro y no lo es. Ud., amigo mío, escribe español sin saberlo (…) Uds. son los hijos mimados de la nación (es refereix als catalans) (…) Separatistas, nosotros, que vivimos sacrificados a las exigencias de una industria que no acaba de perfeccionarse (…) ¿Qué quiere decir protección, más que la obligación en que estamos todos de comprar a Uds. el producto de sus talleres? O yo estoy tonto o protección y separación son términos antitéticos.

El  diàleg i  la  (in)comprensió,  en aquella època de la Restauració Canovista (1875-1930),  entre determinats  sectors catalanistes i els grups dominants a Madrid seguien essent ben difícils en les esferes governamentals i culturals, generant la conseqüent polèmica i tradicional incomprensió.  Sempre que des de Catalunya, els seus representants sorgits d’unes estructures socials pròpies de la revolució industrial s’atrevien a presentar  i demanar  canvis davant aquella oligarquia  castellana i andalusa de base latifundista i posseïdora dels poders de l’Estat, la resposta era nul·la i tergiversadora. Ni les demandes polítiques d’una altra naturalesa a la seva s’acceptaven, ni es valorava ni es respectava la llengua pròpia d’un autor de llengua catalana. Clarament, un liberalisme excloent.

Dos autors mediàtics 

Ambdós autors han vist adaptades al cinema diverses de les seves novel·les. Fortunata y Jacinta fou estrenada en una primera versió el 1969 dirigida per Angelino Fons i interpretada per Emma Penella i, el 1980 en una sèrie produïda per TVE, dirigida per Mario Camús i interpretada per Ana Belén. 

Perla 53 fortunata_y_jacinta-108517534-large

Imatge 8. Fortunata y Jacinta. Un film de Mario Camús adaptació de la novel·la de Pérez Galdós

El 1993 s’estrenà la sèrie de televisió (TVE i TV3) La febre d’or, dirigida per Gonzalo Herralde, amb un guió de Guillem-Jordi Graells i interpretada per Fernando Guillén. 

Perla 53 La Febre d'or

Dos escriptors nacionals

Per acabar només contrastar com veuen aquests dos escriptors algunes de les institucions literàries de cada país: 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 

Benito Pérez Galdós representa el nacimiento de la novela española en la segunda mitad del siglo XIX. Galdós es el restaurador de nuestra tradición novelística, el recuperador de la tradición española del Siglo de Oro y uno de los máximos representantes del Realismo español. Con razón la crítica no ha dudado en calificarlo como el mayor novelista después de Cervantes, digno de emparejar con escritores clásicos de su siglo. Escritor de una gran riqueza inventiva que no encuentra parangón entre sus coetáneos. Cerca de ocho mil personajes forman el complejo y rico mundo de ficción creado por Galdós. Pasiones, debilidades, fisonomías, caracteres humanos, sufrimientos… se engarzan y cobran vida en un contexto urbano descrito con precisión y maestría.

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) diu de Narcís Oller: 

L’aportació de Narcís Oller a la literatura catalana ha estat l’elaboració d’un llenguatge adaptat a la narració, la tradició del qual en català es remunta a Tirant lo Blanc. En aquest sentit es considera Narcís Oller el patriarca de l’actual novel·lística de la literatura catalana. Narcís Oller aconsegueix en el seu temps una fama europea només comparable en altres gèneres a la incidència d’Àngel Guimerà o de Jacint Verdaguer. Fa alguns intents amb la narrativa breu, gènere en el qual experimenta amb temes que posteriorment inclou en les novel·les. De formació romàntica, es va decantant cap a l’opció estètica que va d’Honoré de Balzac a Émile Zola. Narcís Oller adopta el model realista i intenta oferir una reproducció objectiva de la societat del seu temps. Tot i la falta de recursos i models narratius, troba l’estil personal i incorpora una temàtica i una visió del món inèdites a la literatura catalana vuitcentista. Supera els obstacles i les deficiències de la llengua de l’època. Malgrat produir per al sector més selecte de la població, arriba a capes prou àmplies i es converteix en un autor popular.

 

Imatge

Perla 49. El Cid, la Carta Europea de les llengües i la Constitució. Tres esmenes  que desmunten relats

Imatge principal: La “Carta europea de les llengües regionals o minoritàries” és un tractat europeu (CETS 148) adoptat a Estrasburg el 5 de novembre de 1992 sota els auspicis del Consell d’Europa per tal de promoure les llengües regionals i minoritàries d’Europa.

Si haguéssim de mencionar tres símbols recurrents en la dialèctica nacional espanyola segur que hi trobaríem almenys aquests tres arguments: determinats relats fundacionals d’Espanya,  el paper de la llengua castellana com a llengua oficial i la Constitució de la nació espanyola. Vegem algunes esmenes a aquests arguments. La primera esmena fa referència a un mite de l’educació patriòtica rebuda: el Cid Campeador. Una segona recorda les recents recomanacions d’experts del Consell d’Europa respecte als idiomes cooficials. I una tercera, referida a unes observacions i arguments no escoltats d’un dels pares de la Constitució del 78.

El Cid Campeador un mite que cau

Un  historiador de la Universitat d’Extremadura, David Porrinas, en el llibre El Cid. Historia y mito de un señor de la guerra analitza, documenta, contraposa i desmunta aquella versió que convertí i enaltí aquest personatge històric en una figura que ha marcat de forma llegendària la història d’Espanya.

1540-1

Imatge: Portada El Cid. Historia y mito de un señor de la guerra de David Porrinas, 2017.

En l’educació de l’època franquista i en totes les etapes de l’ensenyament, el Cid  hi tenia un lloc destacat. Era presentat com un model i exemple d’home valerós, íntegre i noble. Es volia impregnar, des de l’escola, una  “honda emoción religiosa y nacional (…)  convertint-lo en  “un modelo de Caballero porque era muy Bueno y todo lo hacía bien”. Fins i tot, a la Universitat de  Barcelona, a finals dels seixanta l’explicaven i  mitificaven tot mencionant   la seva espasa Tizona, el seu cavall Babieca i el Jurament de Santa Gadea. Era presentat com un exemple de compromís i honradesa. Narraven  que el Cid Campeador havia estat: 

“un gran héroe cristiano, que derrotó a los moros en muchísimas batallas y les conquistó Valencia. Por su lealtad y por sus grandes virtudes, es considerado como modelo de Caballero cristiano”.

En enciclopèdies escolars dels anys 40, 50 i 60 del segle XX quan es referenciaven diversos personatges a treballar a les classes, el Cid era un d’ells. Accentuaven les seves múltiples virtuts:

”Rodrigo Díaz de Vivar es el Cid (Señor) de los  árabes y el Campeador (batallador) de los cristianos. Con la espada sirve a Sancho II el Fuerte de Castilla hasta su muerte a traición, y a su hermano Alfonso VI, después de tomarle juramento solemne de inocencia en aquella muerte. Su vida, sus gestas y virtudes se recogen en el Cantar que se recita por plazas y castillos. Es el primer héroe de la Reconquista”.

La història explicada a moltes generacions ha estat una gran confusió i un falsejament de la realitat històrica segons David Porrinas. Per esmentar algunes de les seves conclusions, desmunta  bona part de l’argumentari tradicional en negar els fets de Santa Gadea, i que els noms de Tizona o Babieca son invencions, que a banda de dues filles a les que en el “Poema” canviaren el nom, no es menciona que també va tenir un fill. Afirma que  el Cid va ser un guerrer mercenari i aventurer en una península fraccionada en moltes realitats polítiques, que facilitaven i afavorien la seva activitat  amb un estol format per cristians i musulmans.

Map_Iberian_Peninsula_1030-es.svg

Imatge: Mapa de la Península Ibèrica 1030-1064. El Cid Campeador (1045-1099) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Iberian_Peninsula_1030-es.svg

 

En realitat, El Cid, en la història del nacionalisme castellà-espanyol, des de l’època del Cantar del Mío Cid passant pels patriòtics romàntics del XIX, a Pemán o Franco i molts d’altres, ha estat considerat un personatge mític. El llibre citat de David Porrinas, en canvi, ens mostra com un relat adulterat i magnificat pot haver estat una història popular, estudiada per obligació durant generacions i generacions per defensar determinats interesos nacionals espanyols. 

 

el_cid-981281628-large

Imatge: Pòster del film “El Cid” dirigit per Samuel Bronston i interpretat per Charlton Heston i Sofia Loren, 1961

 

La Carta europea de les llengües regionals demana reforçar les llengües cooficials

L’article 3 de la Constitució  del 1978 diu en tres apartats: 

3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Aquesta és la lletra i el contingut de la Constitució en un dels seus primers articulats. Es força clar, però certament hi ha diversos partits polítics i associacions que sembla que no el saben llegir, tot i autoproclamar-se  defensors de la Constitución del 78, ja que només solen advocar part  d’alguns articles, bàsicament el 1r. i 2on. de la Constitució, als quals converteixen en bandera  defensant-la com si fos com un bé absolut i transcendental, mentre pel que fa al tercer i altres no mostren el mateix interès.

El 17 de desembre del 2019 un informe aprovat pel Comitè de Ministres de la Unió Europea, fa una avaluació del compromís de l’Estat Espanyol amb la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. El Comitè entén i recorda que  la diversitat lingüística és un dret dels ciutadans i a la vegada  una riquesa cultural que cal protegir i preservar per part de cadascun dels Estats membres.  Els diferents diaris de l’Estat ho comentaren amb més o menys èmfasi. El diari madrileny, “El País”, el 18 de desembre en la seva columna d’opinió, qualifica l’actuació de l’Estat espanyol en l’actualitat, pel que fa a les llengües, de Retroceso, tot afegint  en el subtítol una de les recomanacions: España debe reforzar las lenguas cooficiales en la Administración Pública

En aquest informe de la UE es valorava positivament el sistema d’immersió lingüístic català (tan vilipendiat per determinats partits estatals com Ciutadans, PP o VOX) ja que no descuidava l’educació multilingüe, i assegurava que l’alumnat  de Catalunya acabava els estudis obligatoris -ESO- amb un domini prou satisfactori de les dues llengües (vegeu Perla 29). No qüestionava el model educatiu  impulsat des de la Generalitat, en canvi si que interpel·lava a l’Administració Central  de l’Estat, ja que en el sistema judicial hi trobava moltíssimes deficiències. En aquesta  Carta europea es deia  també, que calia modificar actuacions i forçar “para que las autoridades judiciales, penales, civiles, administrativas de las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo los procedimientos en los idiomas cooficiales a petición de una de las partes”. Criticava, per exemple, que la llei del poder Judicial limités aquesta possibilitat i fixés que un idioma cooficial només podia utilitzar-se si no s’hi oposava una de les parts, ja que això marcava l’hegemonia i superioritat d’una llengua sobre l’altre. Assenyalava tanmateix que el Govern de l’Estat havia de prendre mesures perquè el personal judicial conegués els idiomes  cooficials en els territoris que tinguessin llengua pròpia ja que  “el Poder judicial sigue reclutando personal sin competencias en la lengua cooficial para todas las administraciones de justicia”.

Verificat que han passat més de 40 anys des de l’aprovació de la Constitució del 78, l’informe delatava que s’estaven impedint de manera reiterada reciprocitats informatives en programes de radio o de televisió entre les comunitats de parla catalana i no acceptava l’excusa de l’Estat basat en “deficiencias técnicas”. De la mateixa manera l’informe de la UE assenyalava que la coneguda  llei educativa -LOMCE- impulsada pel ministre Wert  (hay que españolizar a los niños catalanes, 10.10.12),  desafiava i pretenia  modificar el sistema d’immersió, debilitant-lo i ensorrant-lo.

La comprensió  i l’estima a les  diferents llengües que formen part dels diferents territoris de l’Estat Espanyol, ha estat gairebé sempre problemàtica i, plena d’entrebancs al llarg de segles. Ha predominat  un unitarisme i un centralisme lingüístic amb imposició i predomini del castellà. Un model lingüístic com el suís, un país amb tranquil·litat lingüística i en convivència dins la seva pluralitat,  no és valorat ni compartit.   

La voluntat de l’Estat espanyol en la defensa i reconeixement de les diferents llengües que coexisteixen és insatisfactòria als ulls d’aquests avaluadors externs. De nou des d’Europa, es denuncien mancances, alhora que les escasses intencions  de revertir la situació. Resulta paradigmàtic, eloqüent i demostratiu el que passa al Senado Español pel que fa al tractaments de les llengües. La Cambra que  té la funció de representació i integració territorial pel que fa al patrimoni cultural i lingüístic, esmentat a l’article 3 de la Constitució decep. I segurament és una mostra  més de com el comprenen i assumeixen determinades ideologies unitaristes i patriòtiques. 

SLIDER_XIV Legislatura

Imatge: Senadors de la XIV Legislatura

Un exemple, obrint la pàgina web del Senado de España, 24-12-2019,  es veuen a la dreta 6 caselles amb aquests noms: Español, English, Català, Euskera, Galego i Valencià. Si premem “català”, hi surten diverses opcions com: Agenda, Notícies i Premsa. Premem Agenda i llegim: “El Senado acogerá la cena de Nochebuena de Mensajeros de la paz”.  Si ho tornem a repetir 14-01.2020 trobem que la notícia és diferent, però la única llengua és el castellà. En totes les   passa el mateix. La notícia està en castellà sempre! No hi ha versió en català! És evident que avui això no és  un problema lingüístic. És o no és, un claríssim menyspreu a les llengües no castellanes del qui no reconeix i preserva la dita diversitat  territorial? Qui no respecta i qui no protegeix allò que està escrit en la “sacrosanta Constitució”? L’informe de la Carta Europea és clar, demana més voluntat i  mesures efectives  per canviar d’estratègies i fer actiu el compliment dels acords contemplats en la lletra de la  Constitució, que en aquest apartat s’incompleix de forma clara i, a més, es considera que està en “retrocès”. 

Una altra Constitució fou possible?

Herrero de Miñón, un dels set pares de la Constitució del 78, ha opinat sobre les relacions entre Espanya i Catalunya en els darrers anys, sobretot a partir del recurs d’inconstitucionalitat del PP al 2006 contra l’Estatut català, que ell considera un “error històric”, i que encara fou superat més tard per la Sentència del Tribunal Constitucional al 2010. La resposta que es va donar per part de les institucions de l’Estat a aquell  Estatut del 2006, va desencantar a una part molt important de la població catalana i aleshores comença una nova etapa política i social marcada per la desafecció, com ja denuncià en el seu dia el president de la Generalitat, José Montilla.

padresconstitucion

Imatge: Els set “pares” de la Constitució espanyola: Drets d’esquerra a dreta: Gabriel Cisneros Laborda (1940-2007), José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (1940-2019), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (n. 1940); Asseguts: Miquel Roca i Junyent (n. 1940), Manuel Fraga Iribarne (1922-2012), Gregorio Peces-Barba Martínez (1938-2012), Jordi Solé Tura (1930-2009)

Paga la pena recordar algunes de les reflexions d’un dels pocs pensadors i polítics conservadors espanyols capaç de fer una mirada sobre Catalunya sense els prejudicis habituals en la mitologia tradicional espanyola. Herrero de Miñón, feia a Sitges, l’any 2014,  raonaments com: 

 

La revitalización nacional catalana al hilo de la transición y el que Cataluña fuera uno de los motores de la transición misma  (…)

La democratización no engendra las naciones; las despierta allí donde ya existían.

Cataluña es indudablemente y a todas luces una Nación.

– El error radical ha sido el empeño en no reconocer, de una vez, la realidad nacional de Cataluña. Primero negándose a mencionarla expresamente en la Constitución (…)

– Nuestro Estado de las Autonomías prescindió de la plurinacionalidad, a la vez que el término de nacionalidad proliferaba en los diferentes Estatutos.

Aquestes i altres consideracions no han estat ni escoltades i encara menys assumides per les diferents formacions polítiques dites constitucionalistes, tot i procedir d’un del pares de la Constitució.  

Imatge

Perla 48. “Siguem exigents al menys a ésser instruïts en català en allò que mira al cel” (Bisbe Morgades, 1900)

Imatge principal: Fotografia de Josep Morgades i Gili (Vilafranca del Penedès, 1826 – Barcelona, ​​1901), presa de La tradició catalana, 15 de juny de 1893

Català, llengua materna

L’agost de 1888  té lloc a Barcelona el  “II Congreso Pedagógico Nacional”  amb uns 1.500 professors de tot Espanya. El primer s’havia fet a Madrid 6 anys abans,  amb uns 2.000 assistents i amb protagonisme de la “Institución Libre de Enseñanza”. Era un projecte pedagògic renovador, al marge de l’Estat i de l’Església, impulsat per krausistes (seguidors del pensador post-kantià Krause) com  Francisco Giner de los Ríos que a partir de 1876 va dedicar-se a l’ensenyament universitari i més tard a l’educació primària i secundària. 

En el congrés de 1882 tractaren aspectes com la gratuïtat i l’obligatorietat de l’ensenyament i el paper de l’Estat o dels ajuntaments; com havien de ser els edificis escolars; els valors en què s’havien  de sustentar els principis pedagògics o la coeducació. Es pretenia impulsar ensenyaments no tradicionals, com els marcats pel suís Pestalozzi (seguidor de Rousseau) que pretenia que l’ensenyament arribés a tota la població i no només a unes minories. En síntesi defensava que s’aprèn fent. Un altre referent va ser  l’alemany Fröbel propagador de la idea que calia començar l’educació en l’etapa preescolar i/o jardí d’infància etc. S’analitzà també com tractar la realitat de les diferents llengües existents a l’Estat a finals del segle XIX. A l’enunciat del Congrés, aquest tema es plantejava ja com “el problema del bilingüismo en España” on la solució passaria per defensar un enfocament monolingüe. La qüestió del bilingüisme reapareix en el següent Congrés.

En aquest II Congrés celebrat a Barcelona s’aprovaren  més de 40 conclusions, i una d’elles, va ser molt tensa i polèmica. Era  la cinquena, on es debatia l’ús de la llengua materna, només pel que fa a les escoles catalanes de pàrvuls, cosa que s’acabà acceptant, tot i que amb força tensió. Al llarg del debat  un nombrós grup de participants entenia que aquell no era un tema a tractar pedagògicament, sinó que era un tema essencialment polític i van estar apunt d’abandonar el Congrés. Aquest aspecte palesa que, al llarg de la història, hi ha hagut molts intents – des de molts sectors- d’impedir el reconeixement i normalització de la llengua d’un país. Aquests sectors, que es podrien  considerar avançats en el camp de les idees en defensar la gratuïtat, i la separació de l’Església i l’Estat, en canvi, pel que fa a la llengua en el món educatiu no passarien de fer una concessió o gràcia, acceptant-la només a parvulari. La llengua castellana era considerada superior i la que havia de ser utilitzada en tots els usos socials.

L’Espanya assimilada

Un eina més d’assimilació, com quedava ben  reflectit en el “Mapa Político de España” de Francisco Jorge Torres de 1854, que ha estat relativament poc difós i treballat en els diferents àmbits, que ajuda a entendre aquesta realitat. El text del mapa explica que:

 • «España Uniforme ó Puramente Constitucional comprende estas treinta y cuatro Provincias de las coronas de Castilla y León, iguales en todos los ramos económicos, judiciales, militares y civiles».
 • «España Incorporada ó Asimilada comprende las once provincias de la Corona de Aragón, todavía diferentes en el modo de contribuir y en algunos puntos del derecho privado».
 • «España Foral comprende estas cuatro provincias forales que conservan su regimen especial diferente del de las demás
 • «España Colonial comprende las posesiones de África, las de América y las de Oceacía, regidas totas por leyes especiales bajo la autoridad de los Gefes militares

 

Perla 48_Mapa_político_de_España,_1850

Imatge: «Mapa de Político España en que se presenta la división territorial con la clasificación de todas las Provincias de la Monarquía según el régimen legal especial común en ellos». Francisco Jorge Torres Villegas, Cartografía hispano-científica ó sea los mapas españoles en que se representa bajo sus diferentes fases. Imprenta de don José María Alonso, 1852 (1ª ed.) y 1857 (2ª ed.).

Ja Pi i Margall, també influït pel renovador krausisme, però en canvi clar defensor d’un federalisme o dit d’altre manera d’una unitat en la diversitat, que no compartia aquella  obsessió unificadora, i advertiria:

Continuad empeñándoos en sujetarlas todas (las provincias de España) a un solo tipo, y dejáis en pie otro motivo de discordia. Aumentáis el antagonismo queriendo disminuirlo. Comprimís el ingenio del vuelo nacional, cuyas manifestaciones son tanto más provechosas cuánto más diversas”

En aquells anys vuitanta del segle XIX havien estat notòries i persistents les demandes per normalitzar l’ús de la llengua catalana. Recordem el programa impulsat per  Valentí Almirall de 1883, on es demanava que la llengua catalana fos declarada oficial a Catalunya com ho era la castellana i demanava també el mateix tracte per les altres llengües que es parlaven a Espanya. L’any 1885, en el “Memorial de Greuges “(Perla 43) presentat a Alfons XIII ja es denunciava que la llengua “estava desterrada de les escoles” i al  1888, en el “Missatge a la Reina Regent” (Perla 43), s’insistia en la necessitat que el català:

sia la llengua oficial a Catalunya per a totes les manifestacions de la vida d’aquest poble… i que l’ensenyança a Catalunya sia donada en llengua catalana”. 

Més endavant, a les “Bases de Manresa” de 1892, es seguirà desitjant i demanant el reconeixement de la llengua catalana.

El Catecisme en català

L’any 1900 el bisbe de Barcelona, Josep Morgades (conegut com a impulsor i més tard sancionador de Mossèn Cinto Verdaguer) va publicar una pastoral que anava en aquesta direcció.  Recomanava que es prediqués,  s’ensenyés el catecisme en català i que  s’utilitzés també en els sermons. En paraules seves: 

Ja que amb una paciència a penes concebible sofrim tant de temps el jou d’ésser administrats, ensenyats i jutjats en castellà, la qual cosa ens perjudica greument, siguem exigents al menys a ésser instruïts en català en allò que mira al cel I tal és, ni més menys, la importància que té de predicar i ensenyar Catecisme en llengua catalana”. 

Aleshores Catalunya no arribava als dos milions de persones i l’analfabetisme era elevat: Barcelona fregava el 54% i a Espanya un 63%, amb una diferència d’uns 20 punts entres homes i dones. La ciutat rondava el mig milió d’habitants, per tant, hi podien haver més de 250.000 analfabets. La immigració era fonamentalment de proximitat. Innovacions com la del telèfon ja havien arribat a les darreres dècades del segle XIX, introduït a Barcelona  per Tomàs Josep Dalmau, el primer de la península. Es comença a crear amb posterioritat la xarxa telefònica dita del “Nordeste” que uniria Barcelona amb Madrid. Francesc Ferrer Gironès recull que el 1896 el diputat català Joan Maluquer i Viladot denunciava, al “Congreso de los Diputados”, que no es permetia parlar per telèfon en català i sol·licitava canviar la normativa existent :  

no solo se lo agradeceré yo, sino todos los euskeros y catalanes que han recibido ese latigazo del Sr. Director de Comunicaciones.” 

És un exemple més de la vella i constant repressió lingüística o d’una llarga incomprensió nacional a les llengües i els seus parlants. Si en el cas anterior havien estat sectors del món educatiu els que havien mostrat el desacord, en el cas de la pastoral del bisbe Morgades fou un diari de Madrid el que la criticava públicament.  “El Imparcial “ (el nom no fa la cosa, certes denominacions acostumen a usar noms que sovint no responen al que diuen propagar) argumentava

«Ignoramos lo que dirá León XIII (Papa de l’Església Catòlica ,1878-1903) al conocer esta pastoral, y sobre todo las líneas subrayadas; pero los huesos de Gregorio VII y de Inocencio III (Papes de l’Edat Mitjana) deben haberse estremecido en sus tumbas. (…) ¡Para que Dios oiga a los catalanes, tienen éstos que hablarle en catalán! Aunque sepan castellano, el catecismo si no está escrito en catalán no les sirve. Porque allí en las poblaciones del antiguo Principado, donde no se habla más que el catalán, ya se practica todo eso sin necesidad de que el prelado lo recomiende. La recomendación de este más bien ha de servir para que se olvide el castellano donde se sabe hablar”. 

Aquell mateix any el governador civil de Lleida, José Martos O’Neale  (la Perla 18), havia qualificat als catalans de neurasténicos hispanófobos i advertia que incoaria  expedients als mestres que fessin servir el català a l’ensenyament.

No trigà a arribar  la polémica al món polític madrileny. El Senat, a l’hivern del 1900, li dedicà fins a quatre sessions. Allà Bernabé Dávila y Bertoloti (senador vitalici, abans professor d’Institut a Màlaga i membre del Partit liberal), en denunciar la pastoral del bisbe català,  mostrava com percebia la identitat de la llengua catalana i a la vegada alertava de la suposada persecució de la llengua castellana, per ell la oficial i la nacional, a Catalunya, indicant quin camí calia emprendre

solamente por medio de la lengua o del dialecto catalán puede aspirarse en la diócesis de Barcelona al goce y al disfrute de los beneficios eternos; el resto de España no tiene salvación….proceda…a los tribunales competentes al Sr. obispo de Barcelona, el cual ha cometido, con motivo de su pastoral, verdaderos delitos, perfectamente definidos contra la unidad nacional, y contra la integridad de la Patria así como contra la Constitución…. ¿por ventura no ataca a la unidad nacional…no ataca a la mancomunidad de ideas, sentimientos y aspiraciones del pueblo español…y el augusto concepto de la Patria? Pues a todo esto ataca, a todo eso amenaza el Sr, obispo de Barcelona en su pastoral; excita a las masas para que se vuelvan airadas contra la madre España”. 

Perla 48-Bernabé_Dávila_-_La_Semana_Pasada_(B_y_N_20-10-1906)_(cropped)

Imatge: “Bernabé Dávila y Bertoloti llevando al Consejo de Ministros su proyecto de Ley de Asociaciones”; Caricatura de Xaudaró (1906-10-20). “La Setmana Passada”. Blanc i Negre XVI (807). ISSN 0006-4572

Està clar que a molts llocs d’Espanya es relaciona l’ús de la llengua catalana amb un greu atac a la castellana, i només la volen entendre com a “subordinada”. A més de fer-la culpable de una gran quantitat de mals, que semblen atacar símbols per a ells fonamentals. Paraules que ressonen en l’actualitat.

Miguel Villanueva y Gómez, també del Partit Liberal, exposà que tampoc  compartia aquella pastoral del bisbe català, entenent que no es podia estar passius i que calia intervenir: 

“Pero hay, señores, la cuestión del idioma. ¡Ah, que grave la cuestión del idioma! Había de ser muy distinto, radicalmente distinto del castellano el idioma catalán y aun así habría que apelar a la buena fe de aquellos que discuten estas materias, para preguntarles si creen que, manteniendo la diversidad de idiomas, es posible constituir una nacionalidad que cumpla sus fines y que vaya atravesando los siglos en ese cumplimiento…el idioma es el medio esencial…A nosotros hoy nos parece cuando llegamos a la América del Sur, que estamos en nuestra casa, que llegamos a nuestra España y no sé cómo puede pretender ninguna región de España tener como lengua oficial una distinta a la española…” 

Perla 48_1901-09-04,_Gedeón,_Villanueva_en_Villafranca,_Moya

Imatge: Miguel Villanueva a Vilafranca, Data 4 de setembre de 1901, Font ( 1901-09-04 ). “Villanueva a Villafranca “. Gedeón (302). ISSN 1889-8734 . Autor: Joaquín Moya (–1928)

La resposta del diputat Francisco Silvela y de Le Villeuze va anar en una direcció similar negant-se a reconèixer la diversitat cultural i lingüística de l’Estat :

”Debiera ser en el sentido de generalizar y facilitar los conocimientos de la Lengua Castellana, y procurar que esa lengua, que al fin y al cabo representa la unidad nacional más que ninguna otra, se extendiera, como igualmente el conocimiento de aquellas ideas y nociones que contribuyen también a unir el vínculo nacional tan poderosamente como ha contribuido en nuestra historia hacerlo el vínculo sacrosanto de la religión.” 

Durant segles ha estat freqüent forçar la unitat, a partir d’una sola llengua, una sola religió i una sola docrina. 

En aquelles mateixes sessions al Senat, el Ministre de Governació Eduardo Dato (que moriria en un atemptat l’any 1921) va reblar el clau impositiu i excloent: 

«Es sensible que no todos los españoles conozcan el idioma nacional; pero es un hecho innegable respecto al cual no cabe hacer más que una constante propaganda encaminada a extender el conocimiento de la lengua oficial, evitando que en las Escuelas del Estado se enseñe otro idioma que el español, no permitiendo textos escritos en ningún dialecto, como libros de enseñanza, y adoptándose por las autoridades las medidas que se han adoptado al efecto, y que aplicará este Gobierno como las han aplicado todos los anteriores Gobiernos de España.».

En la mateixa sessió, Dato  (ja abans ministre de Foment durant el regnat d’Amadeu I de Savoia) plantejava que calia actuar amb tota la força de la llei: 

«Es verdad, delante de una cuestión como ésta, no hay partidos, no hay mayorías, ni minorías; todos somos españoles, y facciosos los que vienen a recordar a los pueblos que hubo un tiempo en que tuvieron cierta vida independiente». 

Aquelles paraules encara hi ha qui les utilitza de forma semblant a l’actualitat, hi ha pensaments que semblen immòbils. I insistia:   

«¿Hay aquí algún punto de doctrina, algún punto de programa, algún asunto en que podamos estar divididos unos y otros partidos políticos? No; aquí hay una cuestión nacional que nos afecta por igual a todos, puesto que todos somos tan amantes de la integridad de la Patria.” 

Sempre “todos” dit només per una part.

En aquells anys, com al llarg d’altres èpoques de discurs monotemàtic, es repeteix una campanya continuada contra la llengua catalana, a causa de no voler reconèixer la personalitat política, cultural, lingüística i nacional de Catalunya. Aquesta incomprensió s’ha girat, en no poques ocasions, acusant la reivindicació del sentiment de pertinença per part del catalanisme com una voluntat directa per des-espanyolitzar o des-castellanitzar. Qui atia el conflicte?

Un epíleg poètic

El novembre de 2019  el poeta català Joan Margarit va ser guardonat amb el “Premi Cervantes”. És conegut que ell va començar a escriure en castellà i no utilitzà el català fins a punt de complir els 40. En una entrevista després d’aquell reconeixement contestava a Clara Morales a Infolibre sobre aquest fet lingüístic. Citem les dues primeres preguntes:

C.M.- ¿Cree que el público que le está conociendo ahora, tras el Cervantes, entiende su relación con las dos lenguas, el castellano y el catalán? 

J.M.- Como ya no hay historias violentas, la gente ha dejado de comprender. La comunidad que no ha pasado por eso, esas dificultades históricas, no entiende lo que sucede en una guerra civil con la lengua. Yo vivo en catalán los primeros años, pero en casa da miedo hablar y todo es silencio en torno a la guerra, un silencio protector, porque a un niño con cuatro años en casa no se le cuentan las cosas. Pero luego cuando te pones a aprender a leer o a escribir, ya no es en catalán, porque se prohíbe enseñar el catalán bajo pena de muerte y el español te lo enseñan a bofetones, aunque de esto no tiene culpa la lengua, claro. Pues esto es difícil de explicar a quien no lo ha vivido. A quién le importa eso, que un poeta catalán o alemán o francés viva una guerra civil y no tenga su lengua.

C.M.- A menudo cuenta que la educación no le sirvió precisamente…
J.M.- No, claro que no. El instituto al que fui se llamaba Ausiàs March [poeta medieval valenciano]. Después de pasar seis años allí, seis años en los que no me dieron a leer ni un libro -eso sí, me sabía de memoria las obras de Calderón y de Lope de Vega-, nosotros salimos pensando que el tal Ausiàs March era un escritor ruso. Yo creo que no le cambiaron el nombre porque ellos tampoco sabían quién era.

Joan Margarit deia que la poesia i la llibertat han d’anar sempre juntes, l’any 2010 va ser pregoner de la Patrona de Barcelona, a les Festes de la Mercè. En aquell acte va recitar dospoemes significatius a l’entorn d’aquests temes, “La llibertat” i “Casa de Misericordia”, que val la pena conèixer i recordar:

LA LLIBERTAT 

La llibertat és la raó de viure,
dèiem, somniadors, d’estudiants.
És la raó dels vells, matisem ara,
la seva única esperança escèptica.
La llibertat és un estrany viatge.
Són les places de toros amb cadires
damunt la sorra en temps d’eleccions.
És el perill, de matinada, al metro,
són els diaris al final del dia.
La llibertat és fer l’amor als parcs.
La llibertat és quan comença l’alba
en un dia de vaga general.
És morir lliure. Són les guerres mèdiques.
Les paraules República i Civil.
Un rei sortint en tren cap a l’exili.
La llibertat és una llibreria.
Anar indocumentat. Són les cançons
de la guerra civil.
Una forma d’amor, la llibertat.

CASA DE MISERICÒRDIA

El pare afusellat.
com el jutge diu, executat.
La mare, la misèria i la fam,
la instància que algú li escriu a màquina:
Saludo al Vencedor, Segundo Año Triunfal,
Solicito a Vuecencia deixar els fills
dins de la Casa de Misericòrdia.

El fred del seu demà és en una instància.
Els orfenats i hospicis eren durs,
però més dura era la intempèrie.
La vertadera caritat fa por.
És com la poesia: un bon poema,
per bell que sigui, ha de ser cruel.
No hi ha res més. La poesia és ara
l’última casa de misericòrdia.

Imatge: Fotografia d’en Joan Margarit. Barcelona 2009,  Autor Adoratio

[[File:Joan Margarit i Consarnau.jpg|Joan Margarit i Consarnau]]

 

Imatge

Perla 37. Maragall i Unamuno: afinitats i incomprensions. Un epistolari des de la “conllevancia” 1900-1911

L’epistolari Unamuno-Maragall 1900-1911

Els desastres colonials (Cuba i Filipines) de 1898 comportaren una crisi d’ampli abast a tota la societat espanyola: política, militar, social, econòmica i també una crisi de consciència o d’identitat. Sorgiria a Espanya la coneguda “Generación del 98  (Unamuno entre ells). Va ser una generació bàsicament castellana que pretenia regenerar Espanya. A Catalunya, aquesta generació va tenir poca incidència, ja que predominava una altra visió marcada pel Modernisme (Joan Maragall en seria un dels seus representants).

En aquell context el poeta i escriptor català  va publicar els seus coneguts i alhora polèmics, Els tres cants de Guerra: Els adéus, Oda a Espanya i  El cant del retorn. De fet és el reportatge poètic amb què Maragall glossa la desfeta colonial espanyola de 1898.

Perla Unamuno Joan_Maragall_1903

Retrat de Joan Maragall fotografiat el 1903 per Pau Audouard (1856 – 1919)

Unamuno i Maragall  són dues personalitats que permeten copsar des dels seus escrits i des de les seves posicions polítiques, les idees, els anhels i les inquietuds del seu temps. Vivien en llocs ben diferents, el primer a Salamanca una ciutat que comptava amb uns 25.000 habitants, i Barcelona que fregava els 525.000. Unamuno vivia en una ciutat rural, al centre d’Espanya i marcada pel pes de la Universitat, de la que en seria  rector en tres ocasions. Maragall residia a Barcelona, una ciutat dinàmica, industrial i al mateix temps plena de tensions socials i polítiques, com ho reflecteixen els  fets anticatalanistes del Cu-Cut! (Perla 6) amb la lluita contra la Llei de jurisdiccions, i l’aparició de Solidaritat catalana que agrupà tots els partits polítics catalans, llevat del lerrouxista; i també la revolta de la Setmana Tràgica de 1900, el detonant de la qual fou l’enviament de lleves catalanes al nou conflicte militar i colonial al nord d’Àfrica.

Unamuno i Maragall, mantingueren una relació epistolar al llarg de la primera dècada del segle XX. En l’epistolari es fa evident la relació amical i respectuosa entre les ànimes dels dos poetes d’arrels catòliques, interessats en debats sobre la fe i la raó, a partir d’uns determinats autors. L’Epistolario entre Miguel de Unamuno y Joan Maragall, permet captar també, les desavinences polítiques en la consideració i l’encaix de Catalunya i l’Espanya castellana, ja que manifesten amb total sinceritat  les respectives posicions i els seus desitjats anhels de trobar un espai comú, encara que plena de desconfiances.

Al llarg de les més de 40 cartes existents, els dos autors, Joan Maragall (1860-1911) i Miguel de Unamuno (1864-1936) ens  podem acostar a dues maneres d’entendre el què era, o el què havia de ser Espanya en un futur. Ambdós volien una Espanya diferent però, es palesava la divergència política i el paper reservat a cadascuna de les llengües en que s’expressaven. Discrepaven en la concepció d’Espanya a Europa i també sobre com es podria arribar a un procés de convivència compartit entre els diversos pobles peninsulars.

És sabut que es conegueren a partir d’un poema. L’any 1893 el bilbaí va llegir La vaca cega, li va interessar i fins i tot la va traduir al castellà, amb correccions del mateix Maragall. Per exemple  es comenta a la carta del 26-11-06,

solo creo que ha entendido mal una palabra: embanyada, que V, traduce bañada (mojada ¿no es esto?) y quiere decir encornada, de cuernos, banyes en catalán; pero, es claro encornada no es castellano.”…

El 1900, Unamuno havia enviat a Maragall un exemplar del seu llibre “Tres ensayos” centrats en “Civilización y cultura, La crisis del patriotismo y Sobre la consecuencia, la sinceridad” on es detallen el temes que el preocuparien al llarg de la seva vida. Maragall, agraït, li va contestar en una  primera carta exposant:

Ay, amigo mío (deje que le llame así), ¡cuánto bien acaban de hacerme sus Tres ensayos! Me siento mejor para lo que llamamos vida y para lo que llamamos muerte. Los he leído como poesía, sin meditar ni releer nada (…) Todo esto estaba dentro de mí, y usted me lo ha revelado y me gozo en ello. Dios se lo pague. Nos hemos hecho amigos. Disponga de mí. Juan Maragall”.

Perla Unamuno Auto-retrato,_Miguel_de_Unamuno,_Revista_Ibérica,_30-09-1902.djvu

Miguel de Unamuno (30-09-1902) Auto-retrato, Revista Ibérica, año I, nº5, 

Es van escriure des del juny de 1900  al març del 1911. En les dues darreres cartes es fa evident el grau de familiaritat entre ells. Així en la darrera Unamuno feia aquesta puntualització:

“¡alma ibérica!, ¡qué ensueño!, pero nos lo turban castellanistas, bizcaitarras, catalanistas, portuguesistas, andalucistas, etc. Que no castellanos, ni vascos, ni catalanes, ni portugueses, ni andaluces etc., de una parte y de otra esa flamante secta jesuito-masonica (…) las viles pasiones sectarias se sobreponen no ya al amor patrio sino al amor a la verdad (…) yo entiendo el europeísmo como usted. Y voy a lo concreto de su carta, a esa proposición de una revista ibérica, redactada en nuestras lenguas todas indistintamente (…) en esa Barcelona con la que alguna vez fui acaso (…) algo injusto (tengo) mejores y más verdaderos amigos que en Madrid. Y ahí hasta los que me combaten lo hacen humanamente, con respeto. ¡Debo tanto a esa Ciudad…!  En todo el sentido. Me ha hecho pensar, sentir, alguna vez aborrecer, muchas más querer. Y digo aborrecer y no odiar (…).”  

Acabava:

“En junio es probable que reciba usted la visita de mi hijo mayor (…) y cuando esté ahí quiero que le vea a menudo y que usted le sea como un padre. ¡Es el mayor mío, el primogénito de mis ocho!”.

El mateix mes el contestava Maragall sobre la revista Ibérica assenyalant que no s’hauria d’editar a Barcelona  ja que:

“en seguida parecería a muchos de ahí cosa de catalanismo (…) esto aislaría enseguida la empresa, podría asfixiarla. (…) Y no le digo como he de recibir a su hijo: será como otro mío: Tengo ya trece, serán catorce. ¿oh, como quiere V. a Catalunya que va V. a confiarnos su propio hijo.”

Era la darrera carta de Maragall a Unamuno, 25 de març de 1911, es tancava una correspondència que durà més de 10 anys. I que permet  observar el que en podríem dir “conllevancia” entre un espanyolista i un catalanista que no renunciaren a les seves idees identitàries, tot i respectar-se intel·lectualment i amical. Però es veu com tots els “ismes amoïnaven a Unamuno, tret de l’unitarisme ibèric d’arrel castellana, amb que s’identificava millor.

En una de les primeres cartes, 1902 Unamuno escriu a l’entorn de l’article La patria nueva” del poeta català, i pel qual seria  processat:

“lo he leído no acierto a  cómo pudieron encarcelarle por escrito tan llano, tan sincero, tan noble y tan patriótico, (…) lo que usted dice, la verdad y es lo que sienten los españoles verdaderos (….) Usted es de los catalanes que conozco que se coloca siempre en la posición más real y sensata.

El mateix mes de novembre  Maragall li explicava:

“No llegaron a encarcelarme (…) me procesaron tontamente y después sobreseyeron. A nuestro delirio de grandeza, corresponde un delirio de persecuciones del Estado; sus agentes han dicho aquí que se sienten dispuestos a transigir con el anarquismo (…) antes que con el catalanismo; y lo hacen: en todo ven separatismo, y ésta es la peor señal. Así lo ha perdido todo España, y así se perderá a si misma.”

Perla Unamuno Congres_catala1

Imatge: Inauguració del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona, 1906). Autor: Antoni I. Alomar

Al 1906, Unamuno va estar tres setmanes d’octubre a Barcelona, el dia 15 va fer una conferencia en el I Congrés Internacional de Llengua Catalana, amb el títol “Solidaridad Española”. Era  una reivindicativa resposta a la victòria política que havia assolit Solidaritat Catalana l’any anterior. Exposava la seva desconfiança davant aquella nova situació política provocada per l’embranzida catalanista, defensà la unitat d’Espanya i animà als escriptors catalans que s’expressessin també en llengua castellana. Poc després informa a Maragall:

”En breve publicaré mis impresiones de Barcelona, impresiones que serán poco del agrado de la mayoría de los barceloneses que las lean. Usted, hombre de vida interior y recogida me sorprendió en esa  Barcelona bullanguera y jactanciosa (…) He oído, respecto a Castilla las cosas más peregrinas y me ha dolido este desconocimiento mutuo, creo que mayor de parte de Barcelona (no me atrevo a decir Cataluña..) ¿Podrán ustedes, los espíritus serenos, encauzar eso?

La resposta de Maragall  era senzilla i clara:

“no puedo detenerme en explicarles a mi manera, ni nunca podría juzgar sino con mi corazón de catalán, pero que comprendo resultará a V. profundamente antipática.”

Unamuno tenia por de determinats moviments que entenia com a disgregadors. El bilbaí-salmantí, li diu 21-12-1906,

“No olvide que no soy castellano, aunque el alma de Castilla me haya empapado (…) ¡Pero esta tierra, esta tierra me ha ganado!.

Poc després Maragall respondria, 3-1-1907:

”no lo olvido, no, que no es V. castellano de nacimiento. ¿pero, qué importa, si esa tierra -como dice V-le ha ganado. (…) “.

El 15-2-1907 després d’un escrit de Maragall al diari El Imparcial de Madrid, “Esta es mi fe” li mostraba el seu suport :

”Me alegra verle en El Imparcial. Hay que invadir en lo posible esa pobre prensa de Madrid cuyo mal es la penuria de espíritu. Yo les creo bien dispuestos a recibir y por lo que hace a Cataluña se extiende el deseo de informarse y conocer lo que siente y quiere.  Y sólo cuando ella vea que se le pregunta con interés y simpatía ¿qué sientes? ¿qué quieres? Llegará a formularlo y a saber para si lo que siente y quiere.

El 7-3-1907 en la carta de Maragall, pel que fa a les reclamacions catalanes i al moviment polític de Solidaritat que pretenia un reconeixement polític de Catalunya i participar en una renovació d’Espanya, diu:

”Siempre me parece que V. es el único español vivo…en cuanto español, pues ya comprende V. que si algo hay aquí en Cataluña representa, al menos por ahora una desintegración, aunque los más afectuosos la creamos precedente de una integración nueva. Pero aquello ya sería otra España…

El 15-5-1907 en la resposta Unamuno manifestava:

Ay, querido Maragall, ustedes me tienen por un genuino representante del alma castellana, por una especie de ultra-castellano, y no saben bien lo que sufro entre esta gente … ¿Esto es imposible!. He querido darles el conocimiento de si mismos. ¡Todo inútil! Choqué con mis paisanos, choqué con ustedes, y, sin embargo es en Bilbao, mi pueblo, es ahí en Barcelona, donde se me ha tomado en serio y donde se me quiere. Esto es imposible (…) El ¡Visca España! de V. no lo entienden, no quieren entenderlo.

El 23-5-1907, Maragall li plantejava:

¡Oh! mi amigo, ¡mi amigo! ¿Por qué está V. siempre triste y desespera tanto? (…) a todos dice las verdades, pero solo las amargas, que son las únicas que siente. Yo en nada le niego la razón y, sin embargo, no me entristezco, porque espero. He aquí todo el secreto. Este es también el secreto de la fuerza actual de Cataluña: es un pueblo que espera. Tiene todos los defectos y todos los excesos que V. dice y mucho más; pero espera, y esta es toda su fuerza.

El 19-12-1907. Unamuno exposa:

“De esa su Cataluña, de esa su Barcelona, ¿qué puedo decir yo? ¿No están ustedes soñándola como no es, usted y otros cuantos? ¿Es acaso mejor que su sueño? Yo, lo confieso, no lo entiendo (…) y de usted, por lo que hace a catalanismo, no me fio.

Els anys següents hi ha un distanciament i la correspondència és molt menor.

Maragall moriria a finals de 1911 i Unamuno mantingué correspondència amb Clara Noble, vídua de Maragall fins el 1913.

Aquest intercanvi epistolar entre els dos escriptors, que durà més de 10 anys, permet conèixer el que podríem dir esforços ben intencionats amb reflexions sobre  aspectes relacionats amb les cultures, la religiositat o l’iberisme. On xocaven més era en el paper que havia de tenir Catalunya en el marc espanyol, aquí el diàleg era difícil i complex, per no dir irreconciliable i antagònic, amb bones formes i tractament  de “usted” a la mútua correspondència. L’entesa entre Unamuno i Maragall pel que fa a Catalunya i Espanya no va reeixir.

Unamuno i l’oficialitat del català

Recordem que Unamuno tingué una vida molt “moguda” políticament, socialista primer, signant del manifest dels intel·lectuals espanyols en defensa de la llengua catalana de l’any 1924, (Vegeu la Perla 24), represaliat per Primo de Rivera  i desterrat a Fuerteventura, més tard  com a diputat en les Corts republicanes,  participà en el debat de l’Estatut de 1932 sobre la consideració que havia de tenir el català en la nova legislació. Francesc Ferrer i Gironés, recull part del que exposà el 23-6-1932:

“si todos los ciudadanos tienen derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con las Autoridades de la República, estas autoridades de la República han de tener la obligación de conocer el catalán. Y eso, no. Que les convenga es otra cosa, es una cosa completamente distinta; pero obligación,  de ninguna manera.”

La igualtat dels drets lingüístics no era acceptada ni compartida per Unamuno. Més tard s’allunyaria d’Azaña i expressa públicament les seves crítiques per reformes com l’agrària o la religiosa. En iniciar-se la Guerra civil, va donar suport  als revoltats franquistes, els considerava regeneracionistes, i fins i tot va fer una crida als intel·lectuals europeus perquè donessin suport als sollevats que representaven la tradició cristiana pròpia de la civilització occidental.

Venceréis, pero no convenceréis

Si llegiu la seva biografia a Viquipèdia en català (28-11-2018) o Wikipedia en castellà veureu que en donen un final diferent. A la versió catalana s’ha seguit el relat exposat per Hugh Thomas, en ”La guerra civil española”, en síntesi; diu

Unamuno el 12 de octubre de 1936 había cambiado (…) se celebró una gran ceremonia en el (Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Estaba presente el obispo de Salamanca (…) la Sra. de Franco (…) el general Millán Astray. En la presidencia estaba Unamuno, rector de la Universidad (…) Millán Astray atacó violentamente a Cataluña y a las provincias vascas, describiéndolas como “cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, que es el sanador de España sabrá como exterminarlas, cortando en la carne viva, como un cirujano libre de falsos sentimentalismos”.

Exposa una situació d’eufòria i de crits que anaven de ¡Viva la muerte! a ¡España…Una…Grande…Libre!… corejats al Paranimf, i

“Todos los ojos estaban fijos en Unamuno, se levantó y dijo: “Estáis esperando mis palabras (…) a veces quedarse callado equivale a mentir (…) dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes (…) acabo de oír el necrófilo e insensato grito ¡Viva la muerte! (…) me parece repelente. El general Millán Astray es un invalido (desgraciadamente hay en España demasiados mutilados. Y si Dios, no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más (…) Millán Astray (…) gritó: ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la Muerte! (…)

Unamuno respondió: ”Este es el templo de la inteligencia (…) Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta; razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España.“

A la versió castellana de Wikipedia es comenta  l’enfrontament amb Millán Astray i el “Venceréis pero no convenceréis” però no es  fa referència a “cánceres en el cuerpo de la nación”. No és estrany, ja que l’acte és recordat a partir de memòries orals. I cadascú emfatitza segons el seu criteri.

Hi ha encara altres versions documentades i menys èpiques de l’incident Unamuno-Millán Astray que podeu consultar a “Lo que Unamuno nunca le dijo a Millán Astray”  El País 9-05-2018.

Perla Unamuno noticia_normal

Imatge: “Unamuno, con barba, saliendo del Paraninfo de la Universidad de Salamanca tras el enfrentamiento con Millán Astray el 12 de octubre de 1936”. EFE

 

Imatge

Perla 28. L’Institut d’Estudis Catalans, l’acadèmia nacional

Imatge principal: Primera sessió de l’Institut d’Estudis Catalans (1914), quan es va inaugurar la Biblioteca de Catalunya © (IMHB) ARXIU FOTOTECA.CAT

Rebuig i desconfiança foranis a una feina ben feta.

L’Institut d’Estudis Catalans, fundat el 1907 per Prat de la Riba, és l’acadèmia de les ciències i humanitats, en totes les terres de parla catalana. Ha estat un instrument bàsic en la normalització lingüística, cultural i científica. Ben aviat deixà petjada en aspectes com: la recuperació de les pintures romàniques del Pirineu  (conservades avui al MNAC), la Biblioteca de Catalunya o el Servei Meteorològic  de Catalunya, entre altres.

Prat de la Riba, com a president de la Diputació de Barcelona des de 1907, captà a Pompeu Fabra per dirigir un projecte de normativització lingüística del català. Seria el fundador de la Secció Filològica de l’IEC i ocupà una càtedra dels Estudis Universitaris Catalans. El 1912 edità en castellà una Gramática de la lengua catalana i el 1913 donava a conèixer les Normes ortogràfiques, les quals comptarien amb adhesions, però també, amb corrents contraris a acceptar la nova proposta. Vegeu l’article 100 d’anys d’ortografia de Magí Camps, a La Vanguardia, on desgrana les resistències i les complicitats amb les Normes. Posteriorment, el 1917, publicà el Diccionari ortogràfic que completava les Normes de l’any 1913.

Pompeu_fabra

Foto presa el 4 de març de 1933 de Pompeu Fabra durant l’associació cultural d’Atenea de Figueres en una excursió al Port de la Selva a l’Alt Empordà, Catalunya.

Pompeu Fabra justificaria la tasca realitzada amb aquestes paraules:

“A l’època en què els altres idiomes llatins fixaven i modernitzaven llurs ortografies, la nostra llengua atravessava ja el període de decadència literària que es prolongà fins a mitjan segle XIX (…) en iniciar-se la renaixença literària, el català oferia una ortografia anacrònica entacada d’innombrables castellanismes, la qual en l’obra de redreçament a acomplir havia d’ésser evidentment objecte d’una doble tasca de modernització i depuració.(…)

El desgavell ortogràfic arribà a un punt que molts haurien retornat volenterosament a l’ortografia encongida a la qual havíem pervingut, era un mal que calia remeiar (…)

Creat l’Institut d’Estudis Catalans, aquesta corporació, tenint esguard que les seves publicacions portaven el català a ésser llegit per estudiosos de tots els països, comprengué l’alta conveniència que aquelles apareguessin escrites en una ortografia uniforme i decidí traçar unes normes ortogràfiques, a la qual es subjectarien els seus membres i col·laboradors (…) un conjunt de regles que, després de sancionades per l’Institut en ple, serien adoptades en totes les seves publicacions.”

Prat de la Riba, encara com a president de la Diputació de Barcelona, el 31 de gener de 1913, demanava a tothom que acceptés les normes ortogràfiques impulsades des de l’Institut d’Estudis Catalans, és a dir, les proposades per Pompeu Fabra. El president argumentaria:

Hem d’aixecar la nostra llengua al nivell de les altres, hem de donar-li totes les perfeccions que necessita per lluitar i vèncer (…) ha acabat aquesta semianarquia de la llengua catalana (…) Ja que no ha tingut el català l’evolució normal d’altres llengües llatines, ja que no ha tingut en els segles del Renaixement, ni encara avui, un Estat que hagi imposat o pogués imposar des de dalt formes úniques definitives, donem-nos-les espontàniament, lliurement, nosaltres mateixos per aclamació, per patriòtica renúncia de totes les preferències individuals o d’escola, establim-les per unànime plebiscit de tots els catalans”.

La Mancomunitat, que es posà en marxa l’abril de 1914, assumí oficialment aquestes normes en totes les seves publicacions i seria també la llengua de docència, ja en la primera “Escola d’Estiu”, destinada a l’actualització dels mestres d’aquest mateix any, o de totes les altres escoles professionals o tècniques que en dependrien.

Aquesta renúncia demanada per Prat de la Riba no va ser compartida per tothom, així Víctor Català, Joaquim Ruyra o Narcís Oller, per esmentar-ne alguns, patirien les conseqüències d’escriure ja abans de la codificació fabriana. I podríem dir que es veieren esmenats i corregits ortogràficament, però també, pel que fa al lèxic i a la sintaxi. Deixaren escrits on mostraven l’oposició a la nova normativa. Una evidència que mostra que tot canvi costa d’entomar.

Aquestes disposicions encaminades a normalitzar l’ús i l’oficialitat de la llengua catalana al territori que li és propi no serien  compartides per la Real Academia Española, que ja aquell mateix any 1916, marcava el terreny de joc. Assenyalava qui feia d’àrbitre a l’Estat, qui podia fixar normes i determinar quina categoria podia tenir el català. A més comptava amb prou lleis, com les del 1857, o del 1875 per actuar:  

“sin contemplaciones ni disculpa de ningún género, que no puede haberlas, vigilen y hagan que se cumplan los referidos preceptos legales, único medio de fomentar y unificar el provechoso cultivo de nuestro idioma castellano.”

Actuar, per les autoritats lingüístiques espanyoles, significava no donar facilitats i, si calia, impedir-ho sempre per protegir la llengua castellana, i no legitimar, reconèixer o protegir la llengua catalana, que preferien veure com a llengua vernacla o dialecte.

Tampoc el diaris de Madrid o les estructures de l’Estat d’aquell moment, Govern, Congrés o Senat mostraren comprensió, reconeixement o acceptació d’aquest fet diferencial. Francesc Ferrer i Gironès, en la seva obra La persecució política de la llengua catalana, recull part d’un escrit  que demostraria el seguiment que en feia el Govern i els “informes” que encarregava. El manuscrit de 46 planes, el trobà a l’arxiu-biblioteca de la presidència del Govern, quan Alvaro de Figueroa y Torres Mendieta, comte de Romanones, del partit Liberal era president del Consell de Ministres, el 1916. Acabaria sent procurador a les Corts franquistes, entre el 1943 i 1946.

Álvaro_Figueroa_y_de_Torres_Mendieta_y_Romo,_de_Kaulak

Álvaro Figueroa y de Torres Mendieta, foto de Kaulak – La Ilustración española y americana Año LV. Núm. 6. Madrid, 15 de febrero de 1911: 87. ISSN 1889-8394.

L’índex d’aquell informe és ben explícit. S’hi troben anunciats referits alfilibusterisme” de la Lliga, al veritable “problema” català, las bases “falses” del catalanisme i fins i tot l’afirmació que la història, el dret i l’idioma català “no existien”. Massa sovint està present aquesta actitud negacionista.

L’argument central és la recurrent i persistent actitud de no voler entendre el tema de la confederació de territoris que formaven, a l’època  medieval, la Corona d’Aragó. No expliciten, ni han incorporat en la seva reflexió històrica, les característiques d’aquell Estat-nació medieval de tipus confederal amb Corts, fiscalitat, monedes i llengua diferenciades i pròpies. Un exemple el tenim en Pere el Gran, al segle XIII, que era rei d’Aragó, rei de València, comte de Barcelona i també rei de Sicília, però, la Corona no era un estat unitari com el de Castella. L’informe recollit per Francesc Ferrer és anònim, però, de ben segur era algú de la confiança de Romanones. Transcriu:

“el llamado catalán fue la lengua oficial de la Corona de Aragón, en todo el reino de Valencia, y aún parte de Murcia y en todo el Reino de Mallorca”.

Però, en té una percepció, si més no curiosa, que vol negar la idiosincràsia del català apropiant-se’l, però, per fer-ne ben poca cosa. S’hi troben paraules que han sovintejat en èpoques posteriors, com: odi, facciosos, separatistes, criminals…

La lengua, pues, denominada indebidamente catalana no es una propiedad personal y exclusiva de Cataluña, sino de España. La literatura catalana es un tesoro de España. A España le corresponde ahora, en vista del pleito entablado por los catalanistas pretendiendo el monopolio de un pretendido idioma, plantear el litigio de propiedad y declarar monumento nacional esa lengua.

Y urge hacerlo así, los Catalanistas, impulsados por un odio incalificable a lo que ellos denominan Castilla, vienen desde hace unos años reformando la lengua de Cataluña, esto es, la lengua de la Corona de Aragón, (…). Los Catalanistas, fundadores del Institut d’Estudis Catalans, con el fin faccioso de fomentar el movimiento separatista en Cataluña, vienen exclusivamente dedicándose a ir inventando una lengua artificial con palabras francesas, adulterando totalmente la ortografía clásica de este romance español.

Esta campaña totalmente criminal, (…) voces subvencionadas con sueldos a los más eruditos de Barcelona. La obra de la Mancomunidad, bajo aparato de “cultura catalana”, es netamente filibusterismo(…)

Aquest argumentari ple de retrets, d’incomprensió, prejudicis, intolerància i mala fe, anava encaminat a rebutjar de ple i no acceptar una especificitat lingüística (que no passava de romance). La solució proposada era doncs, negacionista i centralista per tal d’anul·lar els complexos esforços per normalitzar una llengua en un territori sense estat:

Impónese la constitución por el Estado español de la Academia de la Lengua Catalana (…) compuesta por representantes de todas las regiones españolas que hablan la lengua aragonesa, indebidamente llamada catalana”.

El gir resulta inversemblant, la voluntat anorreadora es fa evident.

En el marc polític i acadèmic espanyol la resposta era clara, com ho era a la premsa de la capital i molt especialment a l’ABC. El 24 de juliol de 1917 recollia aquestes opinions d’un periodista d’origen gallec, Julio Camba:

A todos los españoles suele indignarnos mucho que los catalanes hablen catalán. Hay algo sin embargo que nos indigna más todavía y es que hablen castellano. Pasamos el acento gallego, pasamos la sintaxis vascongada…pero ese deje especial del catalán, lo tomamos casi como una ofensa. No concebimos que pueda decirse nada espiritual con acento catalán, nada amable ni nada galante. El catalán por razón de su acento, está incapacitado, para la mayoría de las cosas en cuanto sale de Cataluña…”.

Ha estat tradicional, per habitual, escoltar o llegir expressions d’aquesta mena amb voluntat de desqualificar. Al llarg dels segles s’han fet lleis i tot tipus d’imposicions, a partir de desconeixements, falsedats i també ironies malintencionades, amb l’objectiu de menystenir i negar un debat sincer que impliqués l’acceptació de l’altre com un igual, en el marc d’una realitat plurinacional i plurilingüística.

Malgrat tot, l’IEC va ingressar a la Unió Acadèmica Internacional l’any 1923. I un dels seus membres Lluís Nicolau d’Olwer en va ser el president, entre el 1935 i 1937, mostra evident del reconeixement exterior a la gran tasca realitzada per aquesta institució.

A l’IEC, que ja havia nascut entre el rebuig i la desconfiança per part dels organismes de l’Estat, en les etapes considerades de “legalitat”, li tocaria viure molts anys amb tota mena de dificultats, la manca de reconeixement i la persecució durant les dictadures de Primo de Rivera i de Franco. També, va aconseguir sobreviure, amb grans dificultats i esforços, durant el franquisme, sovint, clandestinament. L’acadèmia nacional catalana tornaria a ser reconeguda oficialment el 1976, un cop mort el dictador Franco.

Imatge

Perla 25. “Manifiesto de los escritores castellanos en defensa de la lengua catalana” (1924)

Imatge principal: D’esquerra a dreta, Antonio Machado, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset i Ramon Pérez de Ayala de l’Agrupación al Servicio de la República.

La dictadura de Primo de Rivera

El 13 de setembre de 1923, el Capità General de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, feu un “pronunciamiento militar”, que representava la implantació d’una dictadura que alguns pensaven “transitòria”, per resoldre la ineficàcia i/o nul·litat del parlamentarisme espanyol, del caciquisme imperant encara en àmplies zones de la península, i la falta de representativitat dels partits dinàstics que monopolitzaven alternativament el govern de l’Estat. Hi havia insatisfacció general ja fos pel conflicte del Marroc, o pel pistolerisme als carrers de les ciutats industrialitzades de Catalunya, de manera que en principi aquest cop d’Estat trobà poca resistència tant a Catalunya com a la resta de l’estat.

Molts dirigents de la Mancomunitat membres de la Lliga Regionalista i altres organitzacions com ajuntaments, l’Església, patronals o cíviques, entenien que el dictador, que ja portava un temps a Catalunya, no era hostil al catalanisme. Aviat es comprovà que les coses serien ben diferents. Josep Termes, en el volum VI de la “Història de Catalunya” i referint-se a aquesta època cita un escrit de Josep Pla:

”A la Península la Dictadura fou probablement un govern ni pitjor ni millor que la immensa majoria dels ministeris de l’antic règim. A Catalunya en canvi, fou un govern minuciosament i implacablement tirànic servit per personatges sinistres”.

Recull també el parer de Gabriel Maura, historiador i fill d’Antonio Maura (un dels màxims dirigents del Partit Conservador a l’època d’Alfons XIII) sobre el dictador  Primo de Rivera:

“Su reciente conversión al credo asimilista le alentaba a sufocar con ardor de catecúmeno cualesquiera exteriorizaciones del signo diferencial catalán”.

Certament la política del Directori militar, a banda de suprimir políticament i administrativa a la Mancomunitat,  liquidava el reconeixement de  Catalunya com a comunitat i la identificava  de nou com un territori amb les  quatre províncies. Pel que fa a la llengua, l’arraconament i la persecució van ser constants, i el català desapareixeria de la vida oficial, escolar,  i en el  món  eclesiàstic també es viuria una situació similar en prohibir l’ensenyament del catecisme en català o en cobrir les vacants dels bisbes per bisbes castellanitzadors. Es volia relegar el català a l’estadi folklorista i costumista. Com ja s’observava en el “Real decreto dictando medidas y sanciones contra el separatismodel 18 de setembre de 1923.

220px-Bundesarchiv_Bild_102-09412,_Primo_de_Rivera_und_der_König_von_Spanien

El rei Alfons XIII, el dictador Primo de Rivera i el Directori militar l’any 1923.

Bundesarchiv, Bild 102-09412 / CC-BY-SA 3.0

Aquesta vegada i com a conseqüència d’aquesta persecució a la llengua catalana, arriscant la seva posició i potser també la tranquil·litat, un grup notable d’intel·lectuals castellans rellevants  van dirigir el març de 1924 un escrit de protesta on demanaven rectificacions al dictador per les mesures que anava adoptant sistemàticament. Pensarien que era més convenient potenciar la convivència i el respecte que una fractura o imposició  idiomàtica com la que s’estava produint. El 1976, ja novament en democràcia, en Joaquim Ventalló el reproduia en el seu llibre “Los intelectuales castellanos y Cataluña”. Transcrivim aquest Manifest de 1924, silenciat per la historiografia oficial, amb els noms dels seus 115 signataris: 

“Excelentísimo señor presidente del Directorio militar:

Los abajo firmantes, escritores en lengua castellana, que sienten profundamente los merecimientos históricos de su idioma y que lo aprecian en todo su valor como indispensable vehículo para la difusión del pensamiento a través del mundo civilizado, se dirigen respetuosamente a V. E. para expresarle su sentir, con ocasión de las medidas de gobierno que, por razones políticas, se han tomado acerca del uso de la lengua catalana.

Es el idioma la expresión más íntima y característica de la espiritualidad de un pueblo, y nosotros, ante el temor de que esas disposiciones puedan haber herido la sensibilidad del pueblo catalán, siendo en lo futuro un motivo de rencores imposible de salvar, queremos con un gesto afirmar a los escritores de Cataluña la seguridad de nuestra admiración y de nuestro respeto por el idioma hermano.

El simple hecho biológico de la existencia de una lengua, obra admirable de la naturaleza y de la cultura humana, es algo siempre acreedor al respeto y a la simpatía de todos los espíritus cultivados.

Debemos además pensar que las glorias de Cataluña son glorias españolas, y el título histórico más alto que España puede presentar para ser considerada como potencia mediterránea, se debe en gran parte al pueblo catalán, que hizo de la Barcelona medieval un emporio de riqueza capaz de competir con las repúblicas italianas; que creó una cultura admirable; que lanzó sus leyes de mar y cuya lengua inmortal resonó en el fragor de la batalla ante los muros sagrados del Partenón, y que sirvió para que con ella hablara por primera vez la filosofía nacional por boca de Raimundo Lulio (tal com anomenaven a Ramon Llull) y fuese cantada la efusión humana en los versos imperecederos de Ausiàs March.

El reconocimiento de las literaturas regionales como una consecuencia ideológica y romántica hizo de la lengua de Cataluña una literatura a la que pertenecen autores como Verdaguer y Maragall, que cuentan entre las primeras figuras de la literatura española del siglo XIX.

Nosotros no podemos tampoco olvidar que de Cataluña hemos recibido altísimas pruebas de comprensión y cariño, hasta el punto de que un insigne patriota catalán, amante fervoroso de las glorias españolas, Milà y Fontanals, abrió con llave de oro el oscuro arcano de las manifestaciones artísticas más genuinas y más características del pueblo castellano.

Queremos cumplir con un verdadero deber de patriotismo, diciendo a Cataluña que las glorias de su idioma viven perennes en la admiración de todos nosotros y serán eternas mientras imperen en España el culto y el amor desinteresado a la belleza.”

Jose Ortega y Gasset

Jose Ortega y Gasset 1888-1955/ Font: Wikipedia

Signaven el Manifest de 1924: 

Pedro Sainz, Eduardo Gómez de Baquero, A. Bonilla San Martín, Gregorio Marañón, Ángel Ossorio y Gallardo, Pedro Mata, Antonio Jaén, Tomas Borras, Ángel Herrera, Jaime Torrubiano Ripoll, Ramón Menéndez Pidal, Álvaro de Albornoz, Concha Espina, Augusto Barda, V. García Martí, Conde de Vallellano, José Ortega y Gasset, Miguel Herrero, Luis de Zulueta, Domingo Barnés, Francisco Vighi, Pedro de Répide, León de las Casas, Joaquín Belda, José G. Álvarez Ude, Luis Jiménez de Asúa, Luis Ruiz Contreras, Félix Lorenzo, Fabián Vidal, Gabriel Maura, Vicente Machimbarrena, Gregorio Martínez Sierra, Lorenzo Barrio y Morayta, Andrés González Blanco, José Toral, Luis Araújo Costa, Mercedes Gaibrois de Ballesteros, Fernando de los Ríos, Azorín, Manuel Pedroso, Luis Bello, José María Sacristán, Cristóbal de Castro, José Giral, Melchor Fernández Almagro, Ramón Gómez de la Serna, Manuel Bueno, Antonio Espina, Antonio Zozaya, Federico García Lorca, F. Rivera Pastor, Alberto Insúa, Honorato de Castro, Luis de Tapia, Luis Araquistaín, Gustavo Pittaluga, E. Paul Almarza, Juan de la Encina, José García Mercadal, Ángel Lázaro, Bernardo Acha, Artemio Precioso, F. Escrivá, José Gutiérrez Solana, Jacinto Grau, Juan Pujol, José Ruiz Castillo, P. de Ciria Escalante, José Albiñana, doctor García del Real, Gabriel Franco, Salvador Pascual, Eduardo Ortega Gasset, Carlos Pereira, Juan Guixé, Leopoldo Bejarano, José Canalejas, Guillermo de la Torre, M. García Cortés, Adolfo A. Buylla, P. A. Balbontín, Isaac del Vando-Villar, Cayetano Alcázar, Mauricio Paraíso, Rafael Urbano, Julio Cañada, Antonio Guisasola, Antonio Dubois, José Sánchez Rojas, José Antón, F. Madariaga, Luis de Hoyos, Saiz, Hipólito Jimeno, Luis G. Bilbao, Andrés Ovejero, Manuel Azaña, Claudio Sánchez Albornoz, Conde de las Navas, Luis Palomo, F. Arévalo Salto, Luis G. Urbina, Luis G. Andrade, F. de Bustamante, A. Pérez Serrano, Tomás Elorrieta, Manuel Hilario Ayuso, Eduardo Barriobero, Manuel Antón, J. Jordán de Urries, Juan Hurtado, Ramón Pérez de Ayala, J. Villalba, Álvaro Calvo, Marqués de Lozoya, Ángel Torres del Álamo, Francisco de Viu, Luis Fernández Ardavín, Alberto Marín Alcalde.”

Gregorio_Marañón_-_retrato

Gregorio Marañón en la revista Caras y Caretas 09/03/1929, n. 1588, página 80, digitalizado por la Biblioteca Nacional de España

Alguns d’aquests noms, anys després canviarien de parer i serien aferrissats defensors d’una hegemonia lingüística castellana, argumentant “que de sabios es cambiar de opinión”, i ho consideraren una relliscada o un pecat de joventut. Ara bé, en aquell moment van signar amb valentia la defensa d’una llengua que referencien com a germana. Reconeixien les diferents identitats i tradicions culturals i particulars que existien a la península. Es mullaren en defensa d’una Espanya més plural i diversa, demanant una rectificació a la dictadura militar.

El 14 de març  de 1924, és a dir, de manera rapidíssima, 81 personalitats de la cultura catalana enviaven un missatge d’agraïment a aquell centenar llarg d’escriptors castellans que havien fet arribar al Directori militar encapçalat per Primo de Rivera aquells retrets pel tracte que estava donant a la llengua catalana.

“Con emoción sincera, hemos leído las palabras de simpatía y de homenaje a nuestro idioma con que una eminente representación de las letras castellanas se sitúa noblemente delante de hechos que están en la conciencia de todos. En el acento de estas palabras que nos place recoger, adivinamos la verdad del sentimiento que las dicta, el efecto inteligente que no encontramos nunca en las vanas adulaciones de los que, para amarnos, nos quieren sin espíritu.

Lo dijo en catalán, Menéndez y Pelayo, dirigiéndose a la Corona, en la fiesta de nuestros Juegos Florales, y en ocasiones que ya no podrían repetirse: ”Las lenguas, signo y prenda de la raza, no se forjan caprichosamente, ni se imponen por la fuerza, ni se prohíben y mandan por la ley, ni se toman y  se dejan a voluntad, pues nada hay más inviolable y más santo en la conciencia de los hombres que el nexo secreto en que viven la palabra y el pensamiento. Ni hay mayor sacrilegio y al mismo tiempo más inútil, que pretender encadenar lo que Dios hizo espiritual y libre: el verbo humano, resplandor débil y medio borrado, pero resplandor al fin, de la palabra divina”.

Quedamos agradecidos de corazón a los que han comprendido que, de todas las vejaciones con que, queriendo desvanecerlo, se ha venido a exasperar el afán de autodominio del pueblo catalán, ninguna nos ofendía tanto como esta proscripción del idioma en nuestra propia tierra, privado de los derechos de ciudadanía, prohibido en los labios de los maestros, del obrero, del niño en las escuelas, expulsado de los centros literarios, amenazado hasta en los templos.

Nosotros declaramos que el idioma y la nación que han dado al mundo la excelsa mística de Castilla y que poseen en Cervantes uno de los genios humanos más ricos de bondad y simpatía, no necesitan para tener seguros la devoción y el respeto de todos nosotros, que quien acaso más los desconoce, venga a ejercer en su nombre coacciones que tanto nos hieren.

La voluntad, que ratificamos, de afirmar y perpetuar nuestra personalidad de pueblo, de la cual la lengua es el signo más vivo e inequívoco, no ha de ser nunca obstáculo para la inteligencia generosa con los que no hacen de nuestra mutilación espiritual cuestión previa para admitirnos a una igualdad de derechos que ya no sería tal, así condicionada.

Pero sea cual fuere el fin reservado a la actual pugna, fieles a la hermandad de los espíritus libres, nos place por encima de los que no comprenden ni de los que no aman, tender nuestra mano a la mano que se nos tiende, en prenda de gratitud y de cordialidad correspondida.

Barcelona, 14 de marzo de 1924.

Entre els signants trobem:

Pedro Rahola, publicista; Magín Morera y Galicia, poeta; Antonio Rubio y Lluch, profesor; Luis Millet, director de l’Orfeó Catalá; Juan Alcover, poeta; Gabriel Alomar, poeta y escritor; Joaquín Mir, pintor; Pedro Bosch Gimpera profesor; Tomás Carreras Artau, profesor; Jaime Serra Húnter, profesor; Fernando Valls y Taberner, historiador; Ventura Gassol, poeta; Feliu Elias, dibujante; Victor Català, novelista; Apeles Mestres, poeta; Narciso Oller, novelista; Ángel Guimerà, dramaturgo; Carmen Karr, escritora; Octavio Saltor, poeta; Alejandro Galí, pedagogo; José F. Rafols, arquitecto; José Maria Rica, médico; Eladio Homs, pedagogo; Joaquim Xirau, profesor; Lola Anglada, pintora; etc.

i molts d’altres intel·lectuals i professionals catalans.

El directori militar no va canviar les seves actituds unificadores, preferents i centralitzadores. Uns anys més tard, 1928, el dictador i militar  Primo de Rivera  deixava ben palès el seu parer sobre el paper que havien de tenir les llengües a l’Estat:

“El catalán, como el vasco, el valenciano y el gallego, son lenguas vernáculas y son idiomas literarios. En el primer sentido tienen su campo en el hogar; en el segundo un valor filológico y etimológico… pero sobre todos ellos el castellano…ha de ser la obligatoria base de formación espiritual y ciudadana, de toda relación positiva entre españoles.”

220px-Catalonia-Barcelona-QuatreColumnesMontjuich

Les Quatre columnes enderrocades l’any 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera

El manifest de 1924 dels escriptors castellans no havia servit. L’obsessió per crear una única nació, una única cultura, una única identitat seguia essent l’objectiu del govern espanyol, ara militar, que no va dubtar a l’hora d’utilitzar qualsevol mitjà. La llengua pròpia de Catalunya no podia passar de l’estadi de vernacla i literària, i a més no vinculada amb la valenciana. Els militars, mantenien l’esperit que ja havien mostrat després dels fets del ¡Cu-Cut! del 1905, i  que ja hem comentat a la Perla 6, que es concretava:

“Hay que castellanizar a Cataluña (…) Hay que pensar en español, hablar en español, y conducirse como español esto de grado o por fuerza”.

Nota: Els dos manifestos es poden trobar en l’obra de Santos Juliá, editada el 2014. ”Nosotros los abajo firmantes. Una Historia de España a través de manifiestos y protestas”