Imatge

Perla 52. Errors i prejudicis antics vistos per l’austríac Anton Sieberer

Imatge principal. Cartell de Carles Fontseré per al Socors Roig Internacional

Un diagnòstic clar per a una situació complexa

Llegint les aportacions de Sieberer, en el llibre ja esmentat en les Perles 50 i 51, es confirma que coneixia prou bé la complexitat de Catalunya i també les seves relacions amb l’Estat, així com la intricada realitat de la diversitat, la incomprensió entre  sensibilitats polítiques i socials existent a Catalunya i a Espanya. L’austríac havia recorregut molts llocs d’Espanya i feu una perllongada estada a Catalunya al llarg dels anys 1934 i 1935, durant l’època de la Segona República.

Un cop retornat a Viena, s’assabentaria  que el 18 de juliol de 1936 s’havia produït  una revolta militar a Espanya i que, en part,  havia fracassat en no aconseguir controlar d’inici ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao o València, i començà  una llarga guerra civil. El llibre es va acabar d’escriure amb el conflicte ja començat i abans de l’ocupació nazi de Viena  (12 de març  del 1938). En ell  esmenta que el govern republicà  està ubicat a València després d’abandonar Madrid (del 7 de novembre del 36 al 31 d’octubre del 37). La guerra, doncs, no estava encara decidida  i ell apuntava que podia tenir tres finals. Un d’aquests avançava que seria “un calvario”.

Perla 52 mapa GC

Imatge: Mapa de la situació de la Guerra Civil quan València és la capital de l’estat 

Sieberer, va saber focalitzar a partir d’una acurada  mirada què estava passant a l’Espanya que va recórrer  i va voler entendre, i va recollir també les aspiracions que havia copsat en aquella  societat desigual del anys 30. Com a vienès era coneixedor de la defensa que feren els partidaris de l’Arxiduc Carles per  mantenir les institucions pròpies de Catalunya i que es perderen aquell 11 de setembre de 1714. Recordem que foren molts els exiliats  catalans que s’instal·laren a Viena (Francesc de Castellví, autor d’unes “Narraciones históricas”, bàsiques per conèixer els fets d’aquells moments, o en Carrasclet, comentat a la Perla 21). Aquells exiliats  deixaren petjada en la seva ciutat austríaca. Ho testimonien edificis vienesos com l’església de La Mare de Déu de la Mercè (amb imatges de la Mercè i Santa Eulàlia) o el monestir de Montserrat, com ha documentat  abastament Agustí Alcoberro a L’exili austriacista (1713-1747)

Sieberer, en la seva llarga  estada a Espanya, es va acabar d’informar sobre el terreny per tal de poder extraure una anàlisi que va sorprendre a Vicens Vives per la seva capacitat, sobretot, d’establir connexions i contraposicions  d’un mateix esdeveniment segons les òptiques castellana i la catalana. També pel fet d’apuntar divergències entre les diferents forces catalanistes al llarg del recorregut històric que fa. Esmenta i situa a molts  personatges destacats com Ramon Llull, Cambó, Companys, Prat de la Riba, Torras i Bages, Batet, Dencàs, Estelrich, Franco, Dr. Robert, Primo de Rivera, el poeta Maragall o Pi i Margall, de qui valorava el llibre de 1870: Las Nacionalidades. Escritos y discursos sobre federalismo i la seva activitat  dins el federalisme peninsular. Sieberer recollia una de les  seves assercions:

”todo hombre  era por esencia libre y soberano de sí mismo, y  entre soberanías no cabía ninguna sumisión, solo podían existir pactos.” 

Un dels molts exemples que demostren la seva informació historicista, la podem estimar quan fa referència  a un fet centrat en Alfons el Magnànim.  Li servia per posar l’accent en la  diferent manera d’entendre el poder i d’exercir-lo per part dels governants de Catalunya i  els de Castella, ja en èpoques ben llunyanes. Alfons el Magnànim o el Benigne (1327-1336) es  casà en  segones núpcies  amb Elionor de Castella i Portugal amb qui tingué un segon fill, Ferran. Amb la primera dona, Teresa d’Entença,  havia tingut el primogènit Pere (conegut com a Pere III). La reina Elionor va aconseguir el marquesat de Tortosa per al seu fill. Ho considerà insuficient i volia ampliar-ho amb més terres del Regne de València. La situació va provocar una protesta encapçalada per Guillem de Vinatea  a la mateixa ciutat de València (1333). Aquest va exposar davant el matrimoni “que allò era treure el regne (de València) de la Corona d’Aragó, i deixar València aïllada, que no seria res”. Davant d’aquest advertiment  

“la reina toda irada, plorant, dix: Senyor esto non consentiría El rei don Alfonso de Castilla, hermano nuestro, que él no los degollase todos”.

E lo senyor rei respós: ”Reina, reina, el nostre poble és franc e no és així subjugat, e Nós a ells com a bons vassalls e companyons”.

Finalment,  les donacions no es realitzaren, en respecte al tramat institucional català.

El pacte de San Sebastià

En el llibre de Sieberer es troben també referències al “Pacte de Sant Sebastià” de 1930, la proclamació de la República al 1931, als fets d’octubre de 1934 o a com poden  ser enteses paraules com separatisme o nacionalisme  en  ser pronunciades  per un castellà o per un català.

L’oposició va començar a organitzar-se i, l’agost de 1930, els republicans, els catalanistes d’esquerra i el PSOE van reunir-se a Sant Sebastià per articular una plataforma d’acció conjunta contra la monarquia. Hi van assistir Manuel Azaña (Acción Republicana), Alejandro Lerroux (Alianza Republicana), Álvaro de Albornoz (Partido Radical Socialista),  Marcel·lí Domingo (Partido Radical Socialista), Santiago Casares Quiroga (Federación Republicana de Galicia), Fernando de los Ríos (PSOE) i Indalecio Prieto (PSOE). Com a representants de les organitzacions catalanes van figurar-hi Manuel Carrasco i Formiguera (Acció Catalana), Macià Mallol (Acció Republicana) i Jaume Aiguader (Estat Català).

Perla 52. Pacto de San Sebastian

Imatge:  Primer Govern republicà presidit per Niceto Alcalà-Zamora i els seus ministres, molts dels quals eren signants del Pacte de San Sebastià

Espanya enfront Catalunya

A continuació, seguim aportant extractes del llibre España frente a Cataluña, segons la traducció de Jordi Arquer. Obra que  Vicens Vives entengué que calia llegir ja que, segons ell:   

la millor interpretació del moviment catalanista es troba avui dia a les pàgines d’Anton Sieberer ´Katalonien gegen Kastilien:zur innepolitschen problematik Spaniens´”. 

Fins i tot sembla que molts dels aspectes recollits són de plena actualitat, i cadascú podrà subratllar aquells que estimi més afinats.

En el capítol desè: ”Lliga – Esquerra”

Solamente con una lucha política tenaz se podía obtener lo que el Estado español no quería conceder voluntariamente. Política significa táctica y, con la cuestión táctica a emplear y de los aliados posibles, tocamos ya a una fuente inagotable de divergencias en el seno del catalanismo.

¿Hay nada más natural en los tiempos de realeza autócrata y de dictadura que un sector importante del catalanismo viese en las fuerzas republicanas y democráticas de España sus aliados naturales?… …obtención de un estatuto autónomo fueron precedidos del célebre Pacto de San Sebastián… la izquierda catalana hizo causa común contra el enemigo común. Ella veía dentro de un régimen efectivamente democrático en España, la única garantía de liberación duradera de Cataluña (…) El soplo de libertad general que tenía que entrar en España con la República democrática, las cadenas que hasta entonces habían ligado a Cataluña habían de caer. Una democracia española ya no tendría ningún interés en hacer de Cataluña una esclava. Esto es los que pensaban los que fueron a San Sebastián, la República en España significa una Cataluña libre, por lo que los republicanos españoles son nuestros aliados naturales… Amalgama de revolución y de liberación nacional…. (..) después de abril del 31 ya no se preguntó más si la política de Cambó de la derecha catalana durante la dictadura y el último año de la monarquía había sido justa o falsa, si se había sido perspicaz cubriendo, con su propio cuerpo, la monarquía hasta el último momento (…) la respuesta a esta política incomprensible a la mayoría de los catalanistas fue el triunfo de la izquierda, el juicio popular aniquilando a la derecha catalana (…) la inevitable oposición interior en el seno de un partido que es al mismo tiempo nacional revolucionario y social-conservador, conduce a un callejón sin salida y a la derrota (…) la “Lliga” había hecho con esta actuación la victoria de Macià. 

Es profundamente trágico que Cambó, el jefe incontestable del movimiento catalanista después de la muerte de Prat de la Riba haya tenido que abandonar el país para poner su vida en seguridad…. Las masas agriadas veían en Cambó al amigo del rey, el hombre de confianza del poder derribado, y olvidaban el gran catalanista que fue. (…)

La “Lliga” vio como le quitaron el fruto de su largo trabajo. ¿y quién? Gentes que a sus ojos no eran otra cosa que una masa confusa de advenedizos políticos.

I continua…

Es así como sobre el altar de la Cataluña autónoma, que nacía en su joven gloria y esplendor, todas las fuerzas de la Patria no se hallaron de acuerdo, sino que fue sembrado el germen de una grande disputa de hermanos y de una amargura que había de causar muchas desgracias. (…)

Los catalanistas de izquierdas habían hecho la revolución de acuerdo con los republicanos españoles, y así éstos habían ayudado a conquistar el poder a los primeros en Cataluña. La “Lliga” se atrincheró en 1934 detrás del Tribunal de Garantías Constitucionales, a fin de que este anulara las leyes decretadas por el Gobierno catalán en ejercicio de sus derechos autónomos, y conmovió de este modo la posición de la “Esquerra”. (…)

La revolución reprimida del 6 de octubre del 34 puso fin bruscamente a la supremacía de la “Esquerra”. El Estatuto no fue anulado sino suspendido por tiempo indefinido. Madrid podía escoger entre mandar a Barcelona a   castellanos con el fin de que demostraran a los catalanes por el antiguo método quien era el dueño del país o encargar a catalanes que tuvieran la confianza del Gobierno español… optaron por la segunda opción y algunos notables de la “Lliga” entraron en la Generalitat (…) Los que habían sido designados por gracia de Madrid aceptaron el mandato y continuaron en funciones hasta febrero de 1936, en los lugares de donde habían sido expulsados los representantes elegidos por el pueblo catalán por los fusiles castellanos; ellos ejercen las funciones cuyos titulares legales precedentes, nombrados por vía electoral, purgaban su pena en la prisión.

Si el Gobierno castellano hubiera tenido la intención de desacreditar para siempre a la “Lliga” en su propio país e inutilizarla desde el punto de vista político, no hubiera obrado de otra forma (…) ellos declararon que hacían conscientemente un sacrificio (…) a fin de alejar el peligro de un Gobierno autoritario puramente castellano. En el terreno táctico un segundo error (el primero su profesión de fe monárquica) … además estaba presente en la memoria de todos que la “Lliga” ayudó a establecer en 1923 la dictadura (…) 

En el orden de las cosas que la izquierda catalana tenga un programa más variado que la derecha, cuyo programa se limita a las reivindicaciones del catalanismo. En la izquierda un gran número de puntos de orden general añádase a él, por ejemplo, reivindicaciones concernientes a las horas de trabajo, los contratos colectivos, las relaciones de la Iglesia con el Estado, etc..; objetivos que los partidos no catalanistas procuraban también inscribir en su programa. Es justamente esa amalgama de objetivos catalanistas y de reformas sociales lo que tuvo tal éxito, cerca de una parte considerable de la población. (…)

Comparado con las necesidades del momento, el catalanismo, tal como la “Lliga” lo predicaba, aparecía como un programa de intelectuales y la “Lliga” como un partido de torre de marfil. (…)

El hecho de haber ganado al catalanismo un número de obreros que no es de menospreciar, tiene una grande importancia. Precedentemente era imposible imaginar el catalanismo sin sus estrechos lazos con la iglesia católica. Había obispos que eran catalanistas fervientes y notables. (…) pero desde que la nueva forma de catalanismo predomina, y desde que el catalanismo de la “Lliga” ha pasado a segundo plano, muchas cosas naturalmente han cambiado: Torras i Bages, obispo de Vic, escribió a comienzos de siglo” O el catalanismo será religioso, o no será”. Estas palabras parece que han perdido su valor. (..)

Con la guerra civil (…) el catalanismo de derecha, en tanto que fuerza visible y efectiva, ha desaparecido de la superficie de la tierra. Sus jefes están en el extranjero o han dejado de existir. Los miembros de la “Lliga” que han quedado en el país han devenido una masa amorfa a la cual falta toda significación política. Son náufrago cuyo navío ha sido destruido por la fuerza de los acontecimientos. Su elasticidad política les habría permitido el reconocimiento de Franco, a condición de que este acordara a Cataluña una extensa autonomía. Leemos en el “Mercure de France” del 1º de diciembre de 1936, en un artículo escrito por un catalanista de derecha” Si el general Franco quisiera reconocer el hecho catalán y dulcificar sus exigencias dictatoriales a este respecto, una gran parte de la opinión pública catalana estaría de ello satisfecha. Nosotros no somos partidarios de una dictadura: no obstante, la paz es siempre preferible a la guerra”. Para Franco las eventuales intenciones amigables de un partido, que no es ya dentro de su propia patria un factor de poder, no tienen, sin embargo, valor.

En capítol onzè: La revolución de octubre de 1934 en Barcelona.

Los resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931 habían suscitado en Cataluña una ola de entusiasmo. (…) parecía que el espíritu de Cataluña se hubiera adueñado del poder en el país. La satisfacción de todas las aspiraciones a la autonomía parecía asegurada de un solo golpe. De nuevo podía mirarse cara a cara como un amigo al castellano. Algunos días habían sido suficientes para derribar el muro de odio y de desconfianza, que largos años había resistido a los esfuerzos bien intencionados. Este entusiasmo de luna de miel había de enfriarse un poco cuando empezaron en 1932 las negociaciones en el Parlamento de Madrid relativas al Estatuto autonómico catalán, al ver que el proyecto original que los catalanes habían preparado experimentaba una tras otra toda clase de mutilaciones.

El Estatuto (…) finalmente aprobado (…) no podía sin una gran dosis de buena voluntad ser aún celebrado como una conquista.

(…) octubre 34, Companys proclama la república catalana, no una república completamente separada de España. Sino una república catalana dentro del cuadro de una federación española (…) el general Batet respondió marchando contra el Palacio del Gobierno catalán (…). Es entonces cuando se pone de manifiesto la completa desorganización y el desorden escandaloso del “Estat Catalá” (…). La revolución catalana del 6 de octubre no fue solamente una derrota, sino que por su brevedad fue una vergüenza (…) el tiempo ha dado la razón a Companys. La resurrección política hacia el poder y la gloria siguió a la detención preventiva … la derrota había sido fecunda. En prisión, le acompaña la convicción de los catalanes de que había actuado como verdadero revolucionario, pero que había sido víctima de partidarios sin ponderación. En España, existe un sentido muy desarrollado de admiración por los mártires políticos. Algunos prisioneros simpáticos que se tratan de liberar hacen mucha más propaganda en favor de las elecciones que el más magnífico programa. (…)

Perla 52 soldats-generalitat-31721-png

El 6 de octubre no es solamente una desgraciada efemérides del calendario del catalanismo (…) las verdaderas causas de la ruina fueron la discordia interior y una falta de organización sin ejemplo.

En el capítol dotzè: Separatismo

El número de catalanes que verdaderamente toman posición en la cuestión del separatismo ha sido siempre muy restringido. Lo que será la solución definitiva del problema catalán, dependerá en última instancia del grado de buena voluntad del Gobierno español y de su comprensión de las reivindicaciones catalanas.  “Si nosotros vemos la posibilidad de ser a la vez españoles y catalanes estaremos completamente de acuerdo. Pero si se nos quiere obligar a renunciar a nuestros orígenes catalanes, para hacer de nosotros españoles cien por cien, dejaremos de ser españoles para ser otra vez enteramente catalanes”. Una política de opresión severa y despiadada no dejaría otra solución posible que la separación.

“En cada uno de nosotros se esconde en algún sitio un separatista, me ha declarado un día un catalanista notable. Si se nos veja y se nos disgusta, el separatista que hay en nosotros levanta la cabeza. Por imperativos de razón somos antiseparatistas. El separatismo es una cuestión de sentimiento (…) es pues, preciso que no se nos ponga en situación de perder todo discernimiento.

La palabra “separatismo” no ha sido inventada por los catalanes para designar su objetivo. Es una palabra que han empleado los castellanos para tratarlos de traidores a la patria. Separatista es una injuria. Quiere decir: ”Sabed que no somos tan bestias para no ver adonde vosotros queréis ir. Vuestro regionalismo es la piel de cordero con la que el lobo separatista se ha envuelto”. Este es, además, un método bien conocido para exagerar la enormidad de determinadas reivindicaciones incómodas y designarlas con una palabra que engendre miedo.

Los escándalos separatistas de los catalanes han hecho siempre el juego a los castellanos. Toda expresión o alusión separatista daba la vuelta a los diarios chovinistas y con su ayuda el peligro y las verdaderas intenciones del catalanismo eran sacadas de nuevo a la luz pública. Ya (Joan) Maragall se ha lamentado del eco monótono y odioso que vuelve a los oídos de los catalanes procedentes de las tribunas de los oradores castellanos y de las columnas de los diarios de la meseta, todas las veces que aquellos se atreven a expresar aspiraciones modestas: “Si nosotros hablamos de colaboración económica, se nos responde: separatismo; si pedimos un poco más de libertad dentro de la administración de nuestra patria, ellos se ponen todos a gritar: separatismo. Y al mismo tiempo querrían que nos sintiéramos españoles.

Prat de la Riba escribe en 1900 algo análogo:” Si nosotros llevamos la barretina o si cantamos los “Segadors”, esto significa a los ojos de los castellanos el non plus ultra del separatismo” (…) “sois vosotros los que sois separatistas, no nosotros: ese reproche en boca de los catalanes es tan viejo como el catalanismo y tan vivo hoy como el primer día. Cuando nosotros gritamos.” ¡Viva Cataluña!” vosotros entendéis “¡Muera España!”. Cuando nosotros queremos el bien de Cataluña, os parece a vosotros que es un complot contra Castilla. En todo lo que es una ventaja para nosotros veis un daño para vosotros. Sois vosotros -y no nosotros- quienes juzgáis los intereses de Cataluña y de Castilla inconciliables y fundamentalmente antagónicos”.

Perla 52 PratRiba-4716

Imatge. Retrat d’Enric Prat de la Riba com a President de la Diputació de Barcelona, obra de Josep Gallés i Malats 

El Dr. Robert, jefe catalanista y alcalde de Barcelona (…) “Si yo fuera separatista, tendría que desear que ellos se condujeran en Madrid cabalmente como lo hacen.” (…)

La policía de mano de hierro frente al catalanismo ha tenido ya la ocasión de hacer sus pruebas, la última vez, bajo Primo de Rivera, durante ese período de 7 años. Todas las demostraciones y manifestaciones del nacionalismo eran severamente prohibidas, bien pronto se tuvo la impresión de que el sueño de los castellanos habíase por fin realizado y que todas las cabezas de la hidra del catalanismo habían sido definitivamente cortadas. En diversas ocasiones el dictador declara que el catalanismo es asunto liquidado. ¡Cuán amarga fue la decepción, cuando en 1930 y 1931 pareció que el catalanismo no había expirado durante la opresión, como lo habían creído los partidarios de la dictadura, sino que por el contrario había ganado en fuerza de convicciones y en potencia combativa, para celebrar su resurrección, cuando cesa la violencia, con una plenitud de fuerza jamás vista hasta entonces!

A fin de demostrar lo absurdo, incluso la falta de pudor de las reivindicaciones autónomas catalanas, los castellanos invitan a las siguientes consideraciones: ¿Qué significa “autonomía”? ¿No quiere decir esto que Cataluña quiere rehusarnos todo control y toda influencia sobre su desenvolvimiento? Pero, pues que Cataluña continuaría siendo una parte de España, ella proseguiría en el futuro enviando sus delegados al parlamento español. Los castellanos no tendrían, pues, nada que decir en Cataluña; pero los catalanes, como lo han hecho hasta ahora, continuarían participando en las decisiones que regulan los destinos de España. Todo castellano seria mirado en Cataluña como un extranjero, indeseable; contrariamente, los catalanes querrían, sobre los derechos aumentados, los privilegios que ellos han disfrutado hasta ahora, en su patria grande. Ante tales pretensiones no podemos hacer otra cosa que mantenernos en nuestra convicción política, como en el pasado. La única reivindicación justa es y continúa siendo el mismo derecho para todos, un Estado para todos, cuya voluntad está compuesta de todos en la misma medida.

El anticatalanismo belicoso alcanza en Castilla a todas las clases de población. El núcleo de la catalanofobia no se encuentra solamente en la aristocracia castellana y en los generales, en el medio servil de los profesores y abogados de Burgos, Valladolid y Salamanca. Una proporción considerable del pueblo castellano alimenta parecidos sentimientos. ¡Muera el catalán insubordinado!  es en Castilla una consigna electoral que atrae a la multitud. Una gran parte del pueblo castellano se siente apasionadamente interesado en el mantenimiento del estado de cosas que ha existido hasta ahora, en la continuación del Estado español centralizador. Esta circunstancia quita a los hombres que se suceden en el gobierno, una parte de responsabilidad en su política catalana.

La mayoría de los castellanos (considera) la indulgencia hacia los catalanes como un crimen de alta traición.  (…) Lo decimos sin miramientos: los castellanos detestan y aborrecen no a los catalanes, sino más bien a los catalanistas. No cabe exigir de nosotros que escuchemos con calma la pretensión incalificable de los catalanistas de ser ellos un pueblo por sí mismo. (…)

No se puede, pues, esperar una solución por medio de la extirpación del catalanismo, o de una victoria ganada sobre él, ni cortando el nudo, derrotando a aquel completamente. No cabe otra cosa, pues, que un acuerdo para la solución del conflicto. Lo que resulta psicológicamente hablando, lo más difícil.

Una tensión tan fuerte en el interior de un país, especialmente cuando ella dura desde hace tanto tiempo en estado agudo, reclama a grandes voces una solución, que no sea de paños calientes: una solución así es engañosa, agota las fuerzas, las liga a un objeto estéril. E incluso el valor de una solución radical catastrófica solo trae el precio de grandes sacrificios la apariencia temporal de una solución.

Mas de una cabeza dura tendrá que inclinarse y será necesaria mucha paciencia y gran cantidad de buena voluntad, simplemente para allanar la montaña de los errores y de los prejuicios antiguos.

En el capítol tretzè:  ¿España está enferma?

Recorda la crisi del 1898 i el rebrot del catalanisme:

España no solamente es el país en el que el anarquismo juega aún un papel importante, es también el país en que la falta de disciplina del ciudadano prevalece sobre los decretos del Estado (…) Puesto que el Estado no representa gran cosa para el español ¿hay algo natural que no sea absolutamente nada para el catalán? (…)

No es solamente el carácter de un pueblo el que determina su historia, sino la historia la que forma, en una medida más grande, el carácter. (…)  El alma de España está enferma, dicen los poetas. La raíz de su mal es la ausencia de un objetivo purificador. Para remediar este hueco, se ha inventado el ibero americanismo. ¡Hosanna! Los españoles no han perdido su imperio universal. Si ellos ya no son el ombligo de un imperio político, son, no obstante, de una civilización que abarca la madre patria el mundo, de toda la América del sur y de la América central. Infundir a este vasto navío una nueva vida, es el objetivo ideal, buscado desde largo tiempo para curar a España.

(…) El ibero americanismo, no colmará probablemente las esperanzas… sería más normal buscar en la misma España objetivos capaces de traer el restablecimiento de su salud (apuntava aquí que faltaven projectes d’instrucció, de reforma agrària…). El amor a su patria chica es en España el sucedáneo del interés ausente por los destinos de la nación, (…) El catalán es ante todo, con toda su alma, catalán. La razón le aconseja no renunciar a pertenecer al gran Estado español o le convence de la inutilidad de tal esfuerzo.

Perla 52-cartell GC

En el capítol dinovè: Los catalanes y la guerra civil. 

(…) En el caso de una victoria del Gobierno de Valencia, la organización federativa de la España futura es casi segura. Los deseos nacionales y regionales estarían así satisfechos y las minorías contentas dejarían de ser los “enfants terribles” del Estado. Por el contrario, una España de Franco, no sentiría probablemente la menor veleidad de hacer concesiones a las minorías. Las viejas tensiones serían de este modo inevitablemente eternizadas y el germen de nuevos conflictos graves sería sembrado para el futuro. Catalunya puede ser conquistada, pero no convertida. 

El futuro impenetrable esconde aún una tercera posibilidad…. Acabar dividida en dos Estados…una España central gobernada por una dictadura y una Catalunya republicana (…) Sea lo que fuera (…) no parece en ningún modo que el calvario de España deba acabar con la guerra civil.

 

Perla 52 Els caiguts et necessiten

Imatge: Els caiguts et necessiten. Cartell de la Guerra civil. Generalitat de Catalunya

Imatge

Perla 51. “España frente a Cataluña”. Una radiografia d’Anton Sieberer 

Imatge principal: Portada  del llibre d’Anton Sieberer, España frente a Cataluña

El llibre España frente a Cataluña (1944) forma part d’una col·lecció editada a Mèxic, dedicada a “temas ibéricos”. Publicà entre d’altres: Historia de la segunda república española 1931-1939 i Cataluña de tamaño natural de Víctor Alba, membre del POUM i  empresonat durant la postguerra (1939-45).  Aquest, exiliat a França col·laborà amb Albert  Camus al diari “Combat” i retornà a Catalunya el 1968.

El títol del llibre el va posar Jordi Arquer, traduint les parts que li interessaven de l’original d’Anton Sieberer (1936), Katalonien gegen Kastilien: zur innepolitischen problematik Spaniens, qui va haver de fugir Àustria i exiliar-se com a conseqüència de l’Anschluss  (unió o annexió) duta terme el març  de 1938 per Hitler, que també col·laborava amb Franco en plena la guerra civil. En aquell moment varen començar les depuracions i persecucions de jueus, socialistes, comunistes, demòcrates o qualsevol altre que no compartís el nacionalsocialisme i el “Heil Hitler! A tall d’exemple a la facultat de Medicina de Viena,  tres de cada quatre professors foren expulsats i en patiren  les conseqüències. El llibre va interessar a Jordi Arquer i el va editar a l’exili mexicà.

Arquer ja havia mostrat interès en el tema de les nacionalitats  i havia escrit (1931): Los comunistas ante el problema de las nacionalidades ibéricas, on s’havia mostrat partidari del dret d’autodeterminació dels pobles i criticava les actituds que en aquella època defensaven anarquistes, socialistes o els  comunistes  del PCE.

España frente a Cataluña no es va poder adquirir a Espanya ja que era un d’aquells llibres censurats o prohibits. L’exemplar consultat ha estat un  llibre  viatjat, doncs passà de Mèxic a París on Just Cabot i Ribot llibreter, director de la revista Mirador, redactor de La Publicitat  (diari d’Acció Catalana) i bibliòfil,  s’havia exiliat. Part del seus fons foren dipositats a l’Ateneu Barcelonès i altres a Montserrat després de la seva mort.  És aquí on hem consultat aquest llibre.

Perla 51 Jordi_Arquer

Imatge: Jordi Arquer i Saltor

Jordi Arquer i Saltor (1907-1981)

Jordi Arquer, nascut a Bellcaire d’Urgell el  1907, havia estat des de la seva joventut membre del CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria) entitat nascuda al 1903 al mític “4 Gats” del carrer Montsió de Barcelona. Va ser una associació que vetllava per la  formació dels associats i la millora de les condicions laborals dels dependents, propulsant reformes socials i educatives com les escoles mercantils, el cooperativisme o l’associació de Socors Mutus.

Perla 51 Cadci 4 Gats 1903

Imatge: 14 dependents de comerç reunits al cafè Els Quatre Gats funden el CADCI, fruit de la tradició gremial catalana

El CADCI a més feu defensa i divulgació del republicanisme i del catalanisme, de manera que animaria a la participació dels associats a actes civils, patriòtics com la celebració de l’11 de setembre. Arribà a comptar amb uns  50.000 associats (entre ells Jaume Miravitlles, Artur Cussó o Josep Tarradellas). La seu del CADCI, a la Rambla de Sta. Mònica 10, va ser canonejada  durant els fets d’octubre de l934, i Jaume Compte, González Alba i Amadeu Bardina hi perderen la vida. Pocs anys després, el 26 de gener del 39, l’edifici fou ocupat militarment i es convertí en la Delegación Provincial del Frente de Juventudes de la Falange.

Perla 51_CADCI

Imatge: 16 Febrer, 1936. La victòria del Front d’Esquerres a les eleccions porta a la reobertura del Centre i a la recuperació del seu estatge històric a la Rambla Santa Mònica.

Jordi Arquer, juntament amb Andreu Nin, Maurin o Julián Gorkin, formà part del POUM,  partit comunista seguidor de Trotski, que no es va integrar a la III Internacional dirigida des de Moscou. Mantingué correspondència amb George Orwell que havia vingut a lluitar a la guerra i  formà part de les milícies del POUM, autor d’Homenatge a Catalunya  (1938) on  explica la seva experiència. També  és conegut per La rebel·lió dels animals (1945)  o la novel·la de política ficció 1984 (publicada al 1949)

Perduda la guerra, Arquer s’exilià a França i després a Mèxic  retornant a Perpinyà on moriria. En aquells anys col·labora en revistes  publicades a Mèxic com Quaderns de l’exili o La Nostra Revista, a Xile a  Germanor  i a Argentina  a la revista Ressorgiment d’orientació nacionalista  i independentista. Aquesta darrera fou  impulsada i dinamitzada per Hipòlit Nadal, de Port de la Selva, que l’any 1912 s’havia negat a fer el servei militar que l’hauria enviat a la guerra del Marroc. La seva objecció va ser embarcar-se cap a Buenos Aires, on  s’instal·laria i va arribar a impulsar una delegació de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana entre els catalans allà instal·lats. A Ressorgiment,  Arquer publicà al llarg de quatre números: Jo sóc separatista (1968). 

Al llarg de la seva vida va reunir una important biblioteca sobre la Guerra Civil, una part, avui està dipositada al Pavelló de la República de Barcelona. L’historiador francès, Pierre Broue,  reconeixia en el seu llibre ”La Révolution et la guerre d’Espagne” (1961) que el material recollit per Jordi Arquer  havia estat fonamental en la seva investigació. 

Perla 51 Ressorgiment agost 1965

Imatge: Revista “Ressorgiment” núm 589. 1965

El Contuberni de Munic o IV Congrés del Moviment Europeu

Jordi Arquer va ser un dels 118 opositors al franquisme – de l’interior i de l’exili- que es  reuniren en el context d’aquella dinàmica transformació o canvis dels anys 60 a Munic, els dies 7 i 8 de juny de  1962, per denunciar la manca de democràcia a l’Espanya del dictador Franco. Persones procedents de compromisos i trajectòries ideològiques ben diferents i que fins i tot havien estat en bàndols oposats durant la Guerra Civil, com Gil Robles (un dels fundadors de la CEDA i monàrquic), Ridruejo (falangista,  autor de dos versos de l’himne falangista: ”volverán bandera victoriosas, al paso alegre de la paz”, que lluità a Rússia amb la “División Azul”); Llopis (secretari del PSOE a l’exili); Gorkín (del POUM); Madariaga (republicà i ministre durant la II República); Irujo (PNB) o l’escriptor català Marià Manent que defensaren i aprovaren un text curt on exposaven: 

la integración ya en forma de adhesión, ya de asociación a Europa de todo país (…), exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Social Europea de los Derechos del Hombre y la Carta  Social Europea (…)”  

A aquesta ciutat de Baviera, el Congrés del Moviment Europeu havia defensat que l’afiliació de tot país a Europa (1957, tractat de Roma i formació de la Comunitat Econòmica Europea) comportava necessàriament institucions democràtiques. Ho sintetitzaren en cinc punts que l’Espanya de Franco no complia: 1. Instauració d’institucions autènticament representatives i democràtiques; 2. L’efectiva garantia dels drets de la persona humana,  llibertat personal i d’expressió, amb supressió de la censura governativa; 3. El reconeixement de la personalitat de les diferents comunitats naturals; 4. L’exercici de les llibertats sindicals; i 5. La possibilitat d’organització de corrents d’opinió i de partits polítics. 

Una trobada i unes idees  que òbviament al règim franquista no li van agradar gens. Organitzaren manifestacions  a diferents ciutats espanyoles amb pancartes on es llegia: 

“Condena para los antiespañoles de Múnich” o “Los de Múnich a la horca. Franco SÍ, los de Múnich NO”. 

El Govern reprimí els assistents que tornaren a Espanya. Manuel Fraga fou nomenat nou ministre d’informació i Turisme i argumentaria capciosament:

”El llamado problema español no existe (…) el único problema es que el resto del mundo está mal informado sobre España”.

Perla 51 La primavera de Múnich Portada Jordi Amat

Imatge: Portada del llibre “La primavera de Munich” de Jordi Amat

Jordi Arquer explicava d’Anton Sieberer, el qual havia passat molt temps a Espanya, viatjant, llegint i preguntant arreu: 

“vivió los problemas hispánicos y profundizó en su historia, su psicología y su política de Estado respecto a los pueblos de la periferia que pugnaban para sacudirse el yugo centralista. Actualmente vive en USA huyendo de las persecuciones de Hitler.”

Apuntava en el moment de publicar el llibre, a les acaballes de la segona Guerra Mundial,:

”nadie duda de que uno de los puntos más espinosos de la postguerra será el de las nacionalidades oprimidas (…) los pueblos sojuzgados están ansiosos y alerta a la vez, desconfiando por adelantado del reajuste posbélico que se intenta. (…) el lector podrá documentarse a través de los razonamientos objetivos de un extranjero, ajeno a los apasionamientos de un Estado que no es el suyo, acerca del caso catalán, uno de los problemas planteados con más agudeza en la hora presente.

A  la solapa del mateix llibre es llegeix:

”Este libro, escrito con una objetividad extrema, desatará discusiones violentas por todo Iberoamérica; en él se ponen al desnudo problemas insolutos, desde hace trescientos años, de una ESPAÑA QUE USTED DESCONOCE.”

A la Perla 50 hi ha referències a quatre capítols d’aquella seva afinada radiografia a l’entorn  de les mirades creuades entre centre i perifèria que van interessar tant  a Vicens Vives. En seguim extraient algunes:

El  cinquè  capítol es referia a Castilla vista en el espejo catalán. 

(…) los castellanos han conservado del tiempo de sus grandes, demasiado orgullo. Ellos se consideran la columna vertebral de España, se conducen como si estuvieran en un grado de civilidad superior al de las otras razas españolas, y por tanto destinados a reinar sobre sus hermanos. Están convencidos de que ellos se hallan espiritual y artísticamente mejor dotados (…) y a los catalanes (los ven) incapaces de impulso hacia el ideal y de pensamientos elevados. Al sentir de la gente del centro, existen en España tres clases de ciudadanos, lo mismo que en los ferrocarriles, dicen las malas lenguas: los castellanos, los no castellanos castellanizados, y los no castellanos a secas. Mientras esa arbitraria escala de valores no salga definitivamente de la cabeza de los castellanos, la paz no reinará en el país (…) para justificar su pretensión a la supremacía en España, los castellanos invocan con fruición el pasado. Ellos son los guardianes de la herencia de los Reyes Católicos, de Carlos I… ellos son el pueblo de Cervantes y de Velázquez… y de los grandes místicos. Los catalanes aguantan a duras penas esas evocaciones patéticas del antiguo esplendor castellano (…). Es la reacción automática de todos los catalanes ¿Creéis vosotros que vuestra actual incapacidad puede ser compensada por los méritos acumulados en el pasado (…)? Cubríos enhorabuena con la púrpura del Siglo de Oro (…). ¿qué habéis realizado en el transcurso de los siglos XVIII y XIX? Habéis reducido el reino (…), ha perdido sus colonias (…), el egoísmo inflexible de los políticos y regentes castellanos, que solo conocen el orden y la obediencia (…)

La incapacidad de los castellanos de vivir en comunidad sincera con hermanos que tengan los mismos derechos que ellos, su incapacidad para tener en cuenta los deseos y las particularidades de los otros como las suyas propias; su incapacidad de renunciamiento democrático, he ahí las fallas en que se encuentra la raíz de la decadencia de España. Pero Castilla no solo ha sembrado a voleo con su hipercentralismo el germen de la discordia, sino que también ha privado en las provincias el libre desarrollo de las fuerzas de la naturaleza y ha debilitado así a España. Su ideal político es comparable a una cabeza de oro, sobre una estatua de arcilla.

Este espíritu dominador y ese furor de asimilación no ha terminado aún de hacer víctimas. El círculo se ha restringido (…) Catalunya ha sido escogida como víctima principal. Cataluña se ha despertado a la conciencia de su originalidad, de su propia lengua. Es esa la más grande de las ofensas para los castellanos.  No pueden éstos tolerar que, dentro de sus esferas de influencia, existan seres que se atrevan a ser diferentes a ellos. Hay tiranos en el regazo de la familia que exigen en la casa una obediencia tanto más estricta, cuanto su influencia en el exterior de la familia se ha hecho más pequeña.

Esta característica del pueblo castellano es esencial en sí mismo y, por consiguiente, inmutable. Nada aprende de las páginas de la historia, Eterno Quijote quiere conquistar y reinar, sin querer darse cuenta de la debilidad de sus medios y de la fuerza de su adversario. (…) desviarse del camino del orgullo, ceder, aun debiendo esto traer la solución, sería una humillación insoportable.

¿Sobre qué se funda Madrid para rehusar la aprobación de la separación de Cataluña? Si, España quiere reconquistar un lugar honorable entre las naciones europeas todas sus fuerzas y todos sus miembros deben trabajar en la misma dirección. Castilla ha sido escogida para la historia para juntar y unir todas las razas españolas. Castilla cumpliría mal su misión si dejase a España degenerar en una cantidad de pequeños Estados sin verdadera ligazón entre ellos, en un tablero de juego de las influencias extranjeras (…)  vosotros nos queréis asimilar: es el reproche más grave que los catalanes tienen la costumbre de hacer a los castellanos. Asimilación, un término que parece no tener trazas de poderse grabar fácilmente en el cerebro popular, se ha convertido en contraseña. (…) la asimilación por la fuerza es uno de esos falsos remedios, incapaces de curar el mal, no hacen otra cosa que agravarlo.

(…) En el año 1898 se vio un crecimiento súbito de la fuerza del movimiento catalán y un reforzamiento pronunciado de la tendencia a sustraerse a la dirección castellana devenida insoportable. Cataluña no demuestra deseos de compartir fraternalmente la triste suerte de la España agobiada (…) Castilla acusa a Cataluña de querer abandonar la patria en desgracia, en sus horas difíciles (es el restablecimiento de la España doliente… (…) entonces era general entre los catalanes el deseo de liberar a Cataluña lo más pronto posible del cadáver del Estado español en descomposición, con el fin de que ella no fuera arrastrada a la ruina. (…)

En el sisè capítol feia una anàlisi del carácter nacional catalán.

Los castellanos no niegan que los catalanes sean trabajadores y hábiles, pero ellos observan esta cualidad desde otro ángulo. Los catalanes tienen todas las cualidades que acompañan a un carácter vulgar, limitado a lo práctico… es campesino, avaro, sin tacto y sin elegancia…la concepción del honor les es extraña. 

Mencionava  un assaig de Madariaga sobre el caràcter català en un capítol del seu llibre sobre España on havia qualificat  als portuguesos de nació lírica, als castellans d’epicodramàtics i als catalans de poble plàstic)… 

el ser lírico escucha los latidos de su corazón, el dramático se consume en la lucha entre su carácter y el destino, el hombre plástico es activo… este último tiene talento y una razón sana… Cataluña quiere seguir el camino de la acción y del progreso… deja para Castilla la eternidad y se contenta con el tiempo… el hombre mediterráneo no es un asceta, es un  sensual; toma los espectáculos de la naturaleza como tales y no como símbolos… las tres lenguas son la expresión de los tres matices de la raza española: el portugués es dulce y armonioso; En el centro, la fuerza y la gracia se encuentran armoniosamente acopladas en el castellano majestuoso, como la tragedia y la comedia dentro del teatro español. Por el contrario. El catalán, es plástico, la arcilla, viviente como la paleta del pintor, fluido como el agua transparente del mar que baña las costas en las cuales se habla.

Continuarà…

Imatge

Perla 50. “Katalonien gegen Kastilien”: Catalunya i Espanya segons Anton Sieberer un privatdozent* austríac.

Imatge principal: Portada Katalonien gegen Kastilien

* Privatdozent: Professor habilitat per a l’ensenyameny universitari.

Comentari imatge principal: Segons Jaume Vicens Vives el millor text per conèixer les relacions entre Catalunya i Espanya, és un assaig d’un estudiós austríac: Anton Sieberer, i va ser publicat en alemany: Katalonien gegen Kastilien (Viena, 1936). Se’n féu una segona edició amb un nou títol: Spanien gegen Spanien (Viena, 1937). El traduïren al francès, i l’editaren a Suïssa: Espagne contre Espagne (Ginebra, 1937). I Bartomeu Costa-Amic el publicà, a Mèxic, traduït per Jordi Arquer, amb el títol: España frente a Cataluña (Mèxic, 1944).

Jaume Vicens Vives

Jaume Vicens Vives (Girona 1910-Lió 1960) és un renovador  de  la historiografia catalana seguint el corrent de  l’escola dels Annals (molt centrada ens aspectes relacionats amb la història econòmica i social), un capdavanter de la historiografia a tot l’Estat. Exercí un gran lideratge públic desplegant  una immensa activitat en  diferents àmbits (intel·lectual, social i polític).

Perla 50 _Jaume_Vicens_Vives_3

Imatge 1. Jaume Vicens Vives a l’estudi. Arxiu fotogràfic de la família Vicens Vives. 

Les seves aportacions i la seva bibliografia són notòries, aquí destacaríem Noticia de Cataluña, un llibre publicat inicialment en castellà  al 1954  rebut amb molt interès a la Catalunya de postguerra,  reeditada  i ampliada en català els anys 1960, 1984 i el 1999.

Perla 50 Notícia de Catalunya

Imatge 2. “Notícia de Catalunya”, versió en català de 1960.

Vicens Vives, format a la Universitat republicana, no formà part de “l’Espanya dels peregrins”, constituïda per intel·lectuals i professors republicans expulsats a l’estranger per la victòria de Franco,  com ell mateix deia de molts altres professors  exiliats (Perla 42), entre ells Bosch i Gimpera amb qui havia col·laborat.  Sortejà la depuració i passà una llarga temporada desplaçat a l’Institut de Batxillerat de Baeza i , finalment, al 1948 aconseguí la càtedra d’Història a la Universitat de Barcelona. Aleshores a Catalunya només hi havia una Universitat, la de Barcelona, coneguda també com a “Central”. Aquella era una Universitat ben diferent de l’actual  per la llengua i l’ideari que s´hi impartia (vinculat al totalitarisme franquista), i pel poc nombre d’universitaris. Segons l’Anuario estadístico de España en el curs 1956-57  estaven matriculats en aquesta universitat 7.648 estudiants, dels quals un 78,6  % eren nois i només un 21,4 % noies. Actualment,  el canvi ha estat més que considerable ja sigui per  la demografia, la transformació dels idearis, de llengües, de metodologies, per la varietat d’universitats, o per  la quantitat d’alumnat amb predomini femení. Segons dades d’Idescat,  en  el curs 2017-18  els alumnes matriculats eren 208.511 dels quals 113.447 eren noies i 95.040 nois.

En Joan Safont, al llibre Sabotatge contra Franco. Episodis d’oposició dels que havien guanyat la guerra, dedica un apartat a Vicens Vives. El títol el relaciona simbòlicament amb una fitxa dels escacs: L’alfil era Jaume Vicens Vives, capaç de  desplaçar-se  en diagonal en tot el tauler. Realça que volia  desvetllar nous capitans per redreçar la situació de Catalunya després de la Guerra. Actuant de manera “discreta” va  crear una espessa  xarxa de relacions com la formació d’un grup que fou batejat  amb un nom poc sospitós: Club Comodín de Ajedrez, per poder  sortejar les dificultats legals i de censura, on Vicens Vives va ser-ne el mestre i el  referent  en les trobades setmanals dedicades a aspectes històrics i econòmics de Catalunya i Espanya. D’aquest club en sortí el 1958 el “Cercle d’Economia” que encara està operatiu.

Participà també en l’Acadèmia de la Llengua Catalana de les Congregacions Marianes vinculades als jesuïtes, ja que era una entitat que pel seu caire religiós i cultural servia de paraigües a aquelles activitats catalanistes fetes des de la resistència, on impartí diferents cursets. A més, a la seva casa del Carrer Santaló, setmanalment organitzava trobades on barrejava assistents  del Comodín, de l’Acadèmia, del Moviment Socialista de Catalunya i d’altres sectors que podien representar la diversitat o pluralitat  de la societat catalana.

La llista de persones relacionades amb Vicens Vives aquells anys 50 és llarga i diferenciada ideològicament:  Raimon Galí, Josep Benet, Josep Espar, Joan Raventós, Jordi Pujol, Heribert Barrera, Josep Pla,  Ferrer Salat, Carles Güell de Sentmenat, Fabià Estapé, Ernest Lluch, Alexandre Cirici, Valls i Taberner, Manuel Ortínez,…

L’any 1956 es plantejà, com apunta Joan Safont, la constitució d’un grup clandestí ARC (Aliança pel Redreç de Catalunya) on, en el text programàtic,  feia una crida als joves de Catalunya a participar en el  redreçament del país després de l’ensulsiada de la Guerra Civil i la persistent repressió i aniquilació practicada pel règim franquista. Assenyalava:

L’hora de les decisions s’apropa. Després de vint anys de captivitat, Catalunya es trobarà en un moment cabdal de la seva història” (hi havia un preàmbul històric, i s’organitzaven els principis d’un programa autènticament antifranquista, catalanista i demòcrata).

Creiem, doncs, en el Redreç de Catalunya com a pedra singular de l’ordenació d’Europa i d’Espanya”.

No tingué èxit prou en aquest intent, però mostrava una clara oposició a la dictadura franquista.

Perla 50 _Portada Sabotatge contra Franco_Joan Safont

Imatge 3. Sabotatge contra Franco de Joan Safont, dedica un apartat a Vicens Vives

A finals dels anys 50 es posava en marxa a Espanya un Pla d’Estabilització econòmic amb la presència cada vegada més notable d’homes lligats a l’Opus Dei, alhora que Franco reforçava la seva imatge de “centinela de occidente”, en plena Guerra freda. En aquest context Vicens Vives es trobà  amb el President de la Generalitat a l’exili, Josep Tarradellas,  a París el 14 de novembre de 1959, on aquest  li demanà ajuda per preparar uns memoràndums sobre la situació política i econòmica de Catalunya per poder anar ben documentat a les entrevistes que tenia concertades a Washington el maig del 1960,  com apunta Oriol Malló Vilaplana a: Tarradellas. Un segle de catalanisme. El President  d’USA, Eisenhower, visità Espanya el desembre  d’aquell any.

Perla 50_Portada Tarradellas_Un segle de catalanisme_Orio Madó Vilaplana

Imatge 4. Tarradellas. Un segle de catalanisme d’Oriol Malló Vilaplana

Tarradellas tenia la pretensió de “nomenar” Vicens Vives com el seu  delegat a l’interior alhora que pretenia establir un Consell Nacional per fer de pont entre el President exiliat i el país real. Vicens Vives moriria ben aviat i Tarradellas no tornaria a Catalunya fins els 23 d’octubre de 1977,  amb aquell “Ja sóc aquí” pronunciat des del balcó de la Generalitat. Tornava  de l’exili 38 anys després com a  representant legítim de Catalunya, exigint que fos tractat com a Molt Honorable President de la Generalitat, ja que significava el reconeixement d’una institució anterior a la que seria la Constitució del 78. Cap altre territori de l’Estat ha passat per aquesta situació.

L’obra historiogràfica de  Jaume Vicens Vives és extensa i  bona part d’ella  traspua la voluntat d’aprofundir i analitzar les relacions entre Espanya i Catalunya. Recordem que  el 1952  donà a conèixer una  “Aproximación a la Historia de España”  i dos anys després  Noticia de Cataluña, amb aquesta dedicatòria:

Als catalans i als altres pobles d’Espanya, l’autor, reverentment, dedica l’esforç i el treball, l’amor i el respecte”.

El pròleg el titulà: “Conèixer-nos”, on expressava:

amb motiu de la meva intervenció perifèrica al diàleg obert entre alguns intel·lectuals castellans i catalans sobre l’esdevenidor de la nostra cultura he escrit una i altra volta que calia fer un esforç, per conèixer-nos nosaltres mateixos abans de passar a projectes definits.(…) hem de saber què hem estat i qui som si volem construir un edifici acceptable dins el gran marc de la societat occidental a la qual pertanyem per filiació directe des dels temps carolingis.”

Volia, amb aquestes paraules, recordar els diferents orígens de Catalunya i de Castella.

Acabava el pròleg  indicant que el seu interès havia estat el de servir i lluitar entre parers discordes i prou sovint irreductibles, l’esdevenidor de Catalunya, que comporta, nolens volens, l’esdevenidor de Castella i d’Espanya”. És a dir, tant si vols com si no vols, t’agradi o no t’agradi, de manera voluntària o per força.

Davant la pregunta que ell mateix es feia, unitarisme o regionalisme, en les seves reflexions  sobre el “problema regionalista”, afirmava (a España):

es va resoldre de la més draconiana de les maneres possible: se’n  va negar purament i simplement l’existència. El grup heterogeni que va donar suport al pronunciament (de Franco) només tenia una convicció comuna: la impossibilitat per a Castella d’admetre l’autonomia política, la cultura i la indústria de Catalunya. L’Estatut atorgat per la II República va ser abolit el 1938. El 1939 va arribar la prohibició d’ensenyar i de parlar en públic la llengua catalana: més d’un centenar de diaris catalans van veure arribar la seva darrera hora. L’economia, el pensament i l’estil de vida de Catalunya -i en un grau menor, d’Euskadi- van ser combatuts acarnissadament, en les persones i en les institucions.

Ho diu en el llibre editat per “Quaderns Crema” el 2012 Espanya Contemporània (1814-1953). Va ser un text que el mateix Vicens entenia que era un text il·lusionant i valent, la seva obra culminant, inserit en  un volum col·lectiu  editat a Milà  el 1960 per C. Marzorati amb el títol: L’Europe de XIX et du XX siècle. Feia visible, als lectors europeus,  les complexes relacions entre Castella i Catalunya.

Perla 50 _España Contemporánea

Imatge 5. Jaume Vicens Vives: Espanya contemporània (1814-1953) 

Anton Sieberer

En aquest sentit li interessaren particularment les aportacions d’un austríac, Anton Siebererprivatdozent de la Universitat de Viena. Així a la pàg. 123 afirmava:

la millor interpretació del moviment catalanista es troba avui dia a les pàgines d’Anton Sieberer´Katalonien gegen Kastilien: zur innenpolitschen problematik Spanie ns´”, que podem traduir com “Catalunya contra Castella: sobre els problemes polítics interns espanyols” editat a Viena  l’any 1936.

L’austríac havia viatjat per Espanya amb motocicleta i tenda de campanya  al llarg dels anys 1934 i 1935, amb una llarga estada a Catalunya, durant la Segona República.

El treball  de Sieberer  va interessar, de manera que al  1937  es publicà una segona edició, modificant-ne el títol: “Spanien gegen Spanien”. S’edità també en francès  “Espagne contra Espagne”. I el 1944 Jordi Arquer, des de l’exil·li mexicà, va traduir i recollir les parts del llibre relacionades més directament amb Catalunya, canviant de nou el títol per  “España contra Cataluña”.

Perla 50 España frente a Catalunya

Imatge 6. España frente a Cataluña d’Anton Sieberer traduït per Jordi Arquer

L’obra és avui encara poc coneguda malgrat el treball de Francesc Artal i Francesc Roca “L’anàlisi d’Anton Sieberer sobre les relacions entre Espanya i Catalunya“. De manera que dedicarem aquesta i una altra Perla per donar a conèixer  les opinions i l’anàlisi  de Sieberer, tan valorades per aquell carismàtic i reconegut professor.

Seleccionem a continuació alguns capítols del llibre de Sieberer i extractes on es poden llegir les seves conclusions. El primer, dedicat El problema de las nacionalidades en el estado español:

El problema de los antagonismos regionales (…) la cuestión catalana figura entre las más importantes preocupaciones interiores de la España moderna. Esta parte del país, la más poblada y por su actividad profesional la más rica, exige una administración autónoma más extensa. Los catalanes luchan por el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de su personalidad nacional, que en su sentir es fundamentalmente distinta de la del pueblo castellano.

(…) Cuando el general Franco desenvaina su espada para luchar por el orden dentro del país, y por un estado más fuerte, las minorías nacionales catalanas y vasca, se encontraron situadas, en su respectivo sector burgués, ante una amarga alternativa. Estos sectores condenaban los avances de las izquierdas y estaban al lado del orden, no obstante, tomaban partido en favor de la autonomía regional y, por consiguiente, detestaban un “Estado Fuerte”, que significaba una nueva hegemonía de los castellanos en la península. Los “insurrectos nacionalistas” eran a sus ojos “nacionalistas castellanos”, es decir adversarios suyos. En este desacuerdo de puntos de vista, el último, el de la afirmación nacional, es el que prevale. Entre el Escila de las organizaciones obreras y el Caribdis de los pretorianos, los catalanes y los vascos escogieron por aliado a Escila. Únicamente (…) los carlistas (…) tomaron otra decisión.

(…) No se debe olvidar que Cataluña ha dado al Frente Popular los votos de numerosos electores burgueses. Los católicos catalanes (…)  hicieron con vistas a la consolidación de la autonomía. (…) el catalanismo es un movimiento popular vivo.

El segon, centrat en la explotación fiscal y odio hacia los funcionarios.

(…) El catalanismo se alimenta del argumento de que Barcelona es una víctima de la explotación fiscal (…) La cuarta parte de los ingresos fiscales del estado español sale del bolsillo de los catalanes, lo que representa mucho más de lo que estos deberían pagar proporcionalmente por persona. En efecto, la población de Cataluña representa apenas una octava parte del total de España. (…) de los gastos que el estado español, la parte que ocasiona Cataluña es mucho más modesta. El Gobierno Central gasta menos que la décima parte de su presupuesto total, directa o indirectamente, en provecho de Cataluña. (…)La cuantiosa e injusta diferencia entre lo que Cataluña paga por impuestos y lo que recibe del Estado no ha sido desgraciadamente suprimida por el Estatuto autónomo de 1932. En el ajuste de la autonomía, la reglamentación financiera ha sido hecha con gran desventaja para Cataluña.

El tercer,  dedicat  a Cuestiones económicas hispano catalanas:

(…) Cuando los castellanos se lamentan de que ellos podrían comprar productos industriales mucho mejores y a más bajo precio en el extranjero, los catalanes responden que ellos podrían comprar el trigo canadiense a precio vil, si no se les obligara a comprar el trigo castellano, tan caro. Los productos españoles de cereales, cuya mayor parte se cultiva en Castilla está también protegida por los derechos de aduana y con prohibiciones que incluso los campesinos encuentran excesivo. (…) en el caso de que Cataluña se separara de España, ella encontraría más fácilmente un mercado para su industria que Castilla para su trigo.

(…) La consecuencia es que la industria catalana, a despecho de su gran desarrollo no dispone de ningún mercado extranjero (España no tiene tratados de comercio con muchos estados importantes, denunciaba) y debe orientarse en un 95% hacia España. Este hecho sirve naturalmente de freno a todas las veleidades separatistas (…) los catalanes no reconocen ninguna calidad a los diplomáticos y economistas españoles, casi todos “incapaces” (…) La economía une aquello que el espíritu quiere dividir.

En el quart, es presentava la historia catalana al servicio del catalanismo:

El pueblo catalán ha aprendido a conocerse a sí mismo por un autoexamen intensivo (…)  los catalanes, con Ramon Llull estaban en el siglo XIII a la cabeza de la filosofía occidental, la Corte de Barcelona se convertía en la más brillante de Europa. Barcelona era sinónimo en Europa de la más alta escuela de buenas costumbres (…) Cataluña se convierte en la primera potencia del Mediterráneo (…) Jamás el despotismo acompaña el poderío de los catalanes. Su dominación es de otra naturaleza. Un ejemplo luminoso de su dominación creadora y reguladora está en lo que se llama el Consulado de Mar; son las primeras leyes de navegación que han servido de base a toda legislación marítima internacional ulterior. Los catalanes han dibujado en esta época la primera carta marítima.

El azar de una dominación quiere actualmente disputar a los catalanes el goce entero de su gloria histórica. El Estado, que en la Edad Media se levanta a un tal grado de poderío y esplendor, no se llamaba Cataluña, sino Aragón, y sus reyes cubiertos de gloria se llamaban reyes de Aragón. Bien a pesar de los catalanes, los castellanos únicamente hablan siempre de la historia de Aragón, ignorando la parte que en ella tomó Cataluña. ¿Cuál ha sido la parte proporcional de las dos partes y de los dos pueblos en la historia gloriosa de su unidad nacional? ¿Han sido los aragoneses el pueblo de guerra y de política que se asocia con los hombres industriales y comerciantes de la costa, sin abandonar jamás el mando? Actualmente los catalanes se esfuerzan en combatir un error de tan mala fe y en hacer comprender que este estado compuesto de dos miembros (…) era en todas partes y personalidades esencialmente catalán. (…) la lengua de la Corte continúa siendo la catalana y los primeros dignatarios, generales y almirantes fueron, como anteriormente, de sangre catalana. Cataluña era la asociada más poderosa, la que daba el tono; Aragón no daba casi más que el nombre. Es claro que los castellanos no están en modo alguno de acuerdo con esta interpretación.  (…)

El viraje decisivo lo determinó el “compromiso de Caspe, de 1412” en virtud del cual, después de la extinción de la dinastía, la corona fue dada a un extranjero. Fue aquel hecho el comienzo de la época castellana, que es sinónimo de la decadencia de Cataluña (…) Las dos coronas se unen y Cataluña pierde su propio cetro político (…) con el descubrimiento del Nuevo Mundo pierde su importancia milenaria (…) Durante los tres siglos, que siguen, el Mediterráneo, se convierte en un “estanque muerto”…(…) para colmo de desdichas, los turcos y los piratas paralizaron la navegación mediterránea, Barcelona no pudo enviar barcos (…) los castellanos pusieron el veto a la expansión de sus rivales (…) prohibieron a los catalanes bajo pena de muerte comerciar con los países recién descubiertos.

 

Continuarà…